Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Do Not Disturb mode

Ang Do Not Disturb mode ay isang setting na nagmu-mute sa lahat ng tunog at vibration, at nagpapadilim sa screen, kaya talagang kapaki-pakinabang na opsyon ito kapag halimbawa, suot mo ang relo sa isang teatro o sa anumang kapaligiran kung saan gusto mo pa ring gumana nang normal ang relo, ngunit tahimik.

Para i-on/i-off ang Do Not Disturb mode:

  1. Mula sa mukha ng relo, pindutin nang matagal ang button sa gitna para buksan ang menu ng mga shortcut.
  2. Mag-swipe pataas o pindutin ang button sa ibaba para mag-scroll pababa sa Do Not Disturb mode.
  3. I-tap ang screen o pindutin ang button sa gitana para kumpirmahin ang pinili mo.

Do Not Disturb Spartan

Kung may nakatakda kang alarm, normal itong tutunog at madi-disable ang Do Not Disturb mode, maliban na lang kung isu-snooze mo ang alarm.

Sommaire