Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.1

Justering av innstillingene

Slik får du tilgang til og kan justere innstillingene:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla i menyen med Start Stop og Light Lock.
 3. Trykk på Next for å angi en innstilling.
 4. Trykk på Start Stop og Light Lock for å endre innstillingsverdiene.
 5. Trykk på Back Lap for å gå tilbake til forrige visning i innstillingene, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

adjusting settings Ambit2

Du har tilgang til følgende alternativer:

Personal (personlig)

 • Birth year (fødselsår)
 • Weight (vekt)
 • Max HR (maks. puls)
 • Gender (kjønn)

GenereltFormats (formater)

 • Language (språk)
 • Unit system (enhetssystem)
  • Metric (metrisk)
  • Metric (britisk)
  • Advanced (avansert): Lar deg egendefinere en blanding av britiske og metriske innstillinger etter dine egne behov i Movescount.
 • Position format (posisjonsformat):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG) (britisk)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (finsk)
  • Finnish (KKJ) (finsk)
  • Irish (IG) (irsk)
  • Swedish (RT90) (svensk)
  • Swiss (CH1903) (sveitsisk)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (tidsformat): 12 t eller 24 t
 • Date format (datoformat): dd.mm.åå, mm/dd/åå

Time/date (klokkeslett/dato)

 • (GPS timekeeping) GPS-tidtaking: på eller av
 • Dual time (dobbel tid): timer og minutter
 • Alarm: av/på, timer og minutter
 • Time (klokkeslett): timer og minutter
 • Date (dato): år, måned, dag

Tones/display (toner/display)

 • Invert display (inverter display): inverterer displayfargene
 • Button lock (tastelås)
  • Time mode lock (tidsmoduslås): Tastelås i Tidsmodus.
   • Actions only (bare handlinger): Start- og alternativmenyer er låst.
   • All buttons (alle knapper): Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Night-modus (nattmodus).
  • Sport mode lock (Sportsmoduslås): Tastelås i sportsmoduser.
   • Actions only (bare handlinger): Start Stop, Back Lap og alternativmenyen er låst under treningsøkten.
   • All buttons (alle knapper): Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Night-modus (nattmodus).
 • Tones (toner):
  • All on (alle på): tastetoner og systemtoner er aktivert
  • Buttons Off (taster av): bare systemtoner er aktivert
  • All off (alle av): alle toner er av
 • Backlight (bakgrunnslys): Mode (modus):

  • Normal: Bakgrunnsbelysningen er på i fem sekunder når du trykker på Light Lock og når alarmen utløses.
  • Off (av): Bakgrunnsbelysningen slås ikke på ved å trykke på en tast eller når alarmen utløses.
  • Night (natt): Bakgrunnsbelysningen er på i noen få sekunder når du trykker på en av tastene og når alarmen utløses. Hvis du bruker Night (natt)-modusen mye, vil dette redusere batteriets levetid.
  • Toggle (skift mellom): Bakgrunnsbelysningen slås på når du trykker på Light Lock. Den forblir på til du trykker på Light Lock en gang til.

  • Brightness (lysstyrke): Justering av lysstyrken på bakgrunnsbelysningen (i prosenter).

 • Display contrast (Displaykontrast): Juster kontrasten på displayet (i prosent).

Kompass

 • Calibration (kalibrering): Start kompasskalibrering.
 • Declination (misvisning): Angi misvisningsverdien for kompasset.

Map (kart)

 • Orientation (retning)
  • Heading up (retning opp): Viser kartet som er zoomet inn med retningen opp.
  • North up (nord opp): Viser kartet som er zoomet inn med nord opp.
MERK:

Alarmen høres selv når alle tonene er slått av.

Høydemåler/barometer

 • FusedAlti: Slå FusedAlti på/av.
 • Profil: høydemåler, barometer, automatisk.
 • Referanse: høyde over havet, havnivå.

Pair (sammenkobling av)

 • Bike POD-er: Sammenkobling med en bike POD.
 • Power POD: Sammenkobling med en power POD.
 • HR belt (pulsbelte): Sammenkobling med pulsbelte
 • Foot POD (fot-POD): Sammenkobling med fot-POD.
 • Cadence POD: Sammenkobling med cadence POD.

Table of Content