BEZPIECZEŃSTWO

Suunto Core Poradnik użytkownika -

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzaje środków ostrożności:

OSTRZEŻENIE:

— stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA:

— stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować uszkodzenie produktu.

UWAGA:

— służy do podkreślenia ważnych informacji.

Środki ostrożności:

OSTRZEŻENIE:

NIE UŻYWAĆ DO NURKOWANIA Z APARATEM ODDECHOWYM.

OSTRZEŻENIE:

CHOCIAŻ NASZE PRODUKTY SĄ WYTWARZANE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI BRANŻOWYMI, KONTAKT PRODUKTU ZE SKÓRĄ MOŻE POWODOWAĆ REAKCJE ALERGICZNE LUB PODRAŻNIENIA SKÓRY. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA PRODUKTU I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

PRZESTROGA:

NIE NARAŻAĆ NA GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATUR.

PRZESTROGA:

NIE UŻYWAĆ ŻADNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW.

PRZESTROGA:

NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW ODSTRASZAJĄCYCH OWADY.

PRZESTROGA:

TRAKTOWAĆ JAKO ODPAD ELEKTRONICZNY.

PRZESTROGA:

NIE UDERZAĆ I NIE UPUSZCZAĆ.