Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Jak działa wysokościomierz i barometr

Aby uzyskać prawidłowe odczyty w trybie Alti & Baro, istotne jest zrozumienie, w jaki sposób Suunto Core oblicza wysokość i ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.

Suunto Core nieustannie mierzy bezwzględne ciśnienie atmosferyczne. Na podstawie tego pomiaru, oraz wartości odniesienia, w urządzeniu obliczana jest wysokość lub ciśnienie atmosferyczne znormalizowane do poziomu morza.

PRZESTROGA:

Należy zadbać, żeby wokół czujnika nie było kurzu ani piasku. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów czujnika.

Uzyskanie prawidłowych odczytów

Jeśli uprawiasz outdoorowe aktywności, które wymagają sprawdzania wartości ciśnienia atmosferycznego, musisz wprowadzić wysokość referencyjną, odpowiednią dla swojej lokalizacji. Informacje te można znaleźć np. na mapach topograficznych. Urządzenie Suunto Core przedstawi Ci teraz prawidłowe odczyty.

Aby uzyskać prawidłowe odczyty wysokości, musisz wprowadzić referencyjną wartość ciśnienia atmosferycznego, znormalizowanego do poziomu morza. Wartość ciśnienia atmosferycznego odpowiadającego Twojej lokalizacji, a znormalizowanego do poziomu morza, można znaleźć w wiadomościach pogodowych w lokalnej gazecie lub na stronie internetowej krajowego serwisu pogodowego.

Bezwzględne ciśnienie powietrza mierzone jest w sposób ciągły Bezwzględne ciśnienie powietrza + wartość referencyjna wysokości = ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza

* Bezwzględne ciśnienie powietrza + wartość ciśnienia atmosferycznego znormalizowanego do poziomu morza = wysokość *

Zmiany lokalnych warunków pogodowych mają wpływ na wskazania wysokości. Jeśli lokalne warunki pogodowe zmieniają się dosyć często, wskazane jest, aby kalibrować aktualną wartość wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem podróży, gdy dostępne są informacje na temat wartości referencyjnej. Jeśli lokalna pogoda pozostaje niezmienna, nie ma konieczności ustawiania wartości referencyjnej.

Uzyskanie nieprawidłowych wskazań

Altimeter Profil + stałe miejsce + zmiana pogody

Jeśli profil altimeter jest włączony przez dłuższy czas, urządzenie znajduje się w jednym miejscu, ale zmienia się lokalna pogoda, wskazania wysokości będą nieprawidłowe.

Altimeter

Profil + zmiana wysokości + zmiana pogody Jeśli profil altimeter jest włączony, zmienia się pogoda oraz zmianie ulega wysokość (na wyższą lub niższą), wskazania wysokości podawane przez urządzenie będą nieprawidłowe.

Barometer Profil + zmiana wysokości

Jeśli profil Barometer jest włączony przez dłuższy czas, to przy zmianie wysokości (na wyższą lub niższą), urządzenie zakłada, że użytkownik pozostaje w miejscu i zinterpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia atmosferycznego, znormalizowane do poziomu morza. W związku z tym uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia atmosferycznego, znormalizowanego do poziomu morza.

Drugi dzień dwudniowej pieszej wycieczki. Zdajesz sobie sprawę, że wyruszając rano w dalszą drogę, zapomniałeś przełączyć urządzenie z profilu Barometer na profil Altimeter. Wiesz, że obecne odczyty wysokości podawane przez są nieprawidłowe. W związku z tym udajesz się do najbliższego miejsca, ze wskazaną na mapie topograficznej wysokością. Odpowiednio korygujesz wartość wysokości podawanej przez urządzenie . Odczyty wysokości ponownie są prawidłowe.

Spis treści