Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Uzyskanie prawidłowych odczytów

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu w trybie KOMPASU: Kompas

  • skalibruj prawidłowo kompas, gdy pojawi się odpowiednie polecenie (patrz Kalibracja kompasu);
  • ustaw odpowiednią wartość deklinacji;
  • trzymaj urządzenie poziomo;
  • nie zbliżaj urządzenia do metalowych przedmiotów (np. biżuterii) ani pól magnetycznych (np. przewodów zasilających).

Kalibracja kompasu

Urządzenie wymaga starannej kalibracji podczas pierwszego użycia oraz po wymianie baterii. Urządzenie zawsze będzie informować o potrzebie kalibracji.

Aby skalibrować kompas:

  1. Ustaw urządzenie poziomo, nie przechylając go na żadną stronę.
  2. Powoli obracaj urządzenie w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (pełny obrót powinien trwać około 15 sekund), aż kompas się aktywuje.
UWAGA:

Jeśli stwierdzisz nieprawidłowe funkcjonowanie kompasu, można go ponownie skalibrować. W tym celu ustaw urządzenie poziomo i powoli obracaj je 5 do 10 razy, w trybie kompasu.

PORADA:

Przeprowadzaj kalibrację kompasu przed każdym użyciem, aby uzyskać jak największą dokładność.

Getting right readings

Ustawianie wartości deklinacji

Tradycyjne mapy wskazują północ geograficzną (rzeczywistą). Jednak kompasy wskazują północ magnetyczną – miejsce, w którym zbiegają się pola magnetyczne ziemi (biegun magnetyczny). W związku z tym, że północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu (różnica ok. 1000 km), należy w kompasie konieczne ustawić deklinację. Kąt zawarty pomiędzy północą magnetyczną, a północą geograficzną to deklinacja magnetyczna.

Setting declination value

Informacja o wartości deklinacji podana jest na większości map. Lokalizacja bieguna magnetycznego zmienia się każdego roku, w związku z czym najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji magnetycznej można znaleźć w internecie (np. w przypadku USA – w krajowym ośrodku danych geofizycznych National Geophysical Data Center).

Mapy do biegów na orientację są natomiast przygotowane w odniesieniu do północy magnetycznej. Oznacza to, że w przypadku korzystania z map do biegów na orientację należy wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu należy ustawić wartość deklinacji jako 0 stopni.

Aby ustawić wartość deklinacji:

  1. W obszarze Menu wybierz Compass.
  2. Wyłącz deklinację lub wybierz opcję W (Zachód) lub E (Wschód).
  3. Ustaw wartość deklinacji za pomocą przycisków + i - Light.

Spis treści