Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Ustawianie profili i wartości odniesienia

Dostosowanie profilu do rodzaju aktywności

Profil altimeter należy wybrać wtedy, gdy użytkownik porusza się w terenie o zróżnicowanej wysokości (np. wędruje w górach). Profil Barometer należy wybrać, gdy użytkownik przemieszcza się, nie zmieniając wysokości (np. surfuje, żegluje). Aby uzyskać prawidłowe odczyty, należy dostosować profil do rodzaju aktywności. Urządzenie Suunto Core może samo zdecydować, który profil jest najbardziej odpowiedni w danej chwili. Można też wybrać profil samodzielnie.

Ustawianie profilów

Aby ustawić profil:

  1. W obszarze Menu wybierz alti-baro.
  2. Wybierz Profile.
  3. Wybierz odpowiedni profil.

Alternatywnie można ustawić profil w trybie Alti & Baro. W tym celu należy przytrzymać naciśnięty przycisk View.

Ustawianie wartości referencyjnych

Aby ustawić wartość referencyjną:

  1. W obszarze Menu wybierz alti-baro.
  2. Wybierz opcję Reference i wybieraj pomiędzy trybami altimeter i Sea level.
  3. Ustaw znaną wartość referencyjną za pomocą przycisków + i - Light.

Setting reference value core

Podczas pieszej wycieczki dostrzegasz znak z informacją o wysokości w tym miejscu. Sprawdzasz odczyt wysokości na i stwierdzasz małą różnicę pomiędzy tymi dwiema wartościami. Ustawiasz wartość wysokości w urządzeniu , aby dostosować ją do wartości wskazywanej przez znak.

Spis treści