Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Pierwsze kroki

Ustawienia podstawowe

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć Suunto Core. Następnie zostanie wyświetlone polecenie ustawienia języka, jednostek (metrycznych lub imperialnych), godziny i daty. Do zmiany ustawień służą przyciski: górny prawy + oraz dolny prawy - Light. Zaakceptuj i przejdź do następnej pozycji menu za pomocą prawego środkowego przycisku Mode. W dowolnej chwili można wrócić do poprzedniej pozycji menu za pomocą przycisku View po lewej stronie u dołu. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień można zacząć korzystać z podstawowych funkcji urządzenia Suunto Core.

Basic settings

UWAGA:

Aby uzyskać prawidłowe odczyty, należy ustawić wysokościomierz, barometr oraz kompas. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji tych funkcji można znaleźć w poradniku użytkownika.

Tryby

Urządzenie Suunto Core pracuje w trzech trybach: time, ALTI & BARO i Compass. Tryby te zostały szczegółowo omówione w instrukcji obsługi. Włączony tryb oznaczony jest prostokątną ramką wokół nazwy trybu. Do przechodzenia pomiędzy głównymi trybami służy prawy środkowy przycisk Mode. Sprawdź!

Modes

Widoki

Każdy tryb posiada zestaw widoków, do których dostęp można uzyskać za pomocą dolnego lewego przycisku View. Widoki są pokazane w dolnej części wyświetlacza. Widoki zawierają dodatkowe informacje o włączonym trybie, na przykład wyświetlanie sekund, jako dodatkowych informacji w trybie time. Niektóre widoki są też interaktywne.

Suunto Core posiada cztery interaktywne widoki:

  • Stoper (tryb time)
  • Odliczanie czasu wstecz (tryb time)
  • Rejestrator danych (tryb ALTI & BARO)
  • Pomiar różnicy wysokości (tryb ALTI & BARO)

Gdy widoki interaktywne są włączone, można je uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać za pomocą górnego lewego przycisku Start Stop oraz resetować przez naciśnięcie i przytrzymanie prawego górnego przycisku +. Przejdź do trybu time i wypróbuj tę opcję!

Views

Menu

W Menu można zmieniać wartości, zmieniać ogólne ustawienia i jednostki oraz wyświetlać dane przechowywane w dziennikach. Aby przejść do trybu Menu, przytrzymaj naciśnięty środkowy prawy przycisk Mode w trybie time, ALTI & BARO lub Compass. Segmenty na zewnętrznej stronie wyświetlacza wskazują czas przejścia. Aby wyjść z trybu Menu, naciśnij górny lewy przycisk Start Stop. Za każdym razem, gdy opcja wyjścia jest dostępna w Menu, na ekranie jest widoczny „X”, obok przycisku Start Stop. Wypróbuj opcje wejścia i wyjścia Menu!

Menu

Podświetlenie

Podświetlenie można aktywować w dowolnym trybie, naciskając dolny prawy przycisk - Light. Podświetlenie wyłącza się automatycznie po 5 sekundach. Jeśli chcesz włączyć podświetlenie w trybie Menu, musisz aktywować je w trybie time, ALTI & BARO lub Compass przed przejściem do opcji Menu. Podświetlenie powróci do normalnego ustawienia po powrocie do trybu.

Blokada przycisków

Blokadę przycisków można włączyć lub wyłączyć, przytrzymując wciśnięty prawy dolny przycisk -Light.

UWAGA:

Można zmieniać widoki oraz korzystać z podświetlenia, gdy blokada przycisków jest aktywna.

Zmiana wartości

Ustawienie można zmienić w trybie Menu. Aby przejść do trybu Menu, przytrzymaj naciśnięty środkowy prawy przycisk Mode w trybie time, ALTI&BARO lub Compass. Wszelkie zmiany wprowadzone w trybie Menu zostają zastosowane od razu. Na przykład, gdy przejdziesz do opcji CZAS-DATA w Menu i zmienisz czas z 12:30 na 11:30, a następnie wyjdziesz, godzina od razu zostanie przestawiona na 11:30.

Spis treści