Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Zmiana ustawień ogólnych

W menu General można konfigurować ustawienia ogólne, a w tym:

 • button tone : wł./wył.
 • tone guide : wł./wył.
 • backlight: przycisk podświetlenia / dowolny przycisk
 • language : angielski, francuski, hiszpański, niemiecki

Aby przejść do menu General w Menu:

 1. Wejdź do Menu, naciskając i przytrzymując przycisk Mode w trybie Time , Alti & Baro lub Compass.
 2. Przewijaj w dół do General za pomocą przycisku - Light.
 3. Wprowadź wybór przyciskiem Mode.

Dźwięk przycisków

W obszarze Button tone można włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków. Dźwięk przycisków jest emitowany po każdym naciśnięciu przycisku, potwierdzając wykonaną czynność.

 1. W obszarze General wybierz Button tone.
 2. Włącz lub wyłącz dźwięk przycisków za pomocą + i - Light.

Sygnały dźwiękowe

W obszarze tone guide można włączać i wyłączać sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe są emitowane w przypadku, gdy następuje:

 • Zmiana wartości ustawienia
 • Skalibrowanie wysokościomierza
 • Uruchomienie lub zatrzymanie zapisu danych
 • Zaznaczenie wysokości podczas zapisu danych
 • Uruchomienie lub zatrzymanie stopera
 • Urządzenie przełącza się między profilami altimeter i Barometer podczas korzystania z profilu automatic.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe:

 1. W obszarze General wybierz Tone guides.
 2. Włącz lub wyłącz sygnały dźwiękowe za pomocą przycisków + i - Light.

Podświetlenie

W obszarze Backlight można przełączać pomiędzy dwiema funkcjami podświetlenia: opcja dowolnego przycisku lub opcja określonego przycisku dla oświetlenia.

Aby ustawić podświetlenie do zastosowania normalnego lub zastosowania nocnego:

 1. W obszarze General wybierz Backlight.
 2. Przełączaj funkcje podświetlenia pomiędzy light button i any button za pomocą opcji + i - Light.

Wybierając opcję light button, możesz aktywować podświetlenie za pomocą - Light. Podświetlenie wyłącza się automatycznie po 5 sekundach. Jeśli chcesz włączyć podświetlenie w trybie Menu, musisz aktywować je w Time, Alti & Baro lub w Compass przed przejściem do opcji Menu. Podświetlenie będzie wtedy włączone aż do wyjścia z Menu.

Gdy zostanie wybrana opcja any button, podświetlenie będzie się włączać po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Język

W menu Language należy wybrać język interfejsu użytkownika Suunto Core (angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański).

Aby wybrać język:

 1. W obszarze General wybierz Language.
 2. Wybierz język z listy, używając przycisków + i - Light.

Aktywacja blokady przycisków

Blokadę przycisków można włączyć lub wyłączyć, przytrzymując wciśnięty przycisk -Light. Gdy blokada przycisków jest włączona, widoczny jest symbol blokady icon button lock .

UWAGA:

Można zmieniać widoki oraz korzystać z podświetlenia, gdy blokada przycisków jest aktywna.

Spis treści