Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Używanie profilu głębokościomierza

Profil depth meter jest używany podczas nurkowania z rurką (na bezdechu). Pokazuje on bieżącą głębokość oraz maksymalną głębokość osiągniętą podczas nurkowania. Maksymalna głębokość zanurzenia urządzenia wynosi 10 m. Gdy jest włączony profil depth meter, ikona fali widoczna jest w górnym lewym rogu wyświetlacza.

Gdy włączony jest profil depth meter, można za pomocą przycisku View uzyskać dostęp do następujących widoków:

  • Rejestrator danych: umożliwia zapisanie głębokości nurkowań
  • Temperatura: mierzy aktualną temperaturę
  • Czas: wskazuje aktualny czas

Using snorkeling profile

Zapis danych w profilu głębokościomierza

Rejestrator danych w profilu depth meter pracuje podobnie jak rejestrator danych w profilu altimeter, ale zamiast rejestrowania wysokości rejestruje głębokość zanurzenia podczas nurkowania z rurką (na bezdechu).

Rejestrowanie danych w profilu depth meter:

  1. W trybie Alti & Baro wybierz widok rejestratora danych.
  2. Aby uruchomić, zatrzymać lub wznowić tę funkcję, należy użyć przycisku Start Stop. Zanurkuj.
  3. Gdy wrócisz na powierzchnię, zresetuj urządzenie, przytrzymując wciśnięty przycisk +.
PRZESTROGA:

Nie naciskaj przycisków, będąc pod wodą.

UWAGA:

Musisz zresetować rejestrator danych w profilu altimeter, zanim użyjesz rejestratora danych w profilu depth meter. W przeciwnym razie maksymalna głębokość nurkowania pozostanie taka sama, jak aktualna wysokość ponad powierzchnią.

PORADA:

Po zatrzymaniu rejestratora danych (przed zresetowaniem) można przejść do dziennika i wyświetlić bieżące dane.

Spis treści