Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Wyświetlanie i blokowanie danych

Dane zapisane przez rejestrator danych w profilu altimeter, Barometer lub depth meter są zapisywane w logbook. Można zapisać do 10 danych. Nowe dane zawsze zastępują najstarsze dane w logbook. Aby zachować dane, można je zablokować. Lock icon core Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Można zablokować jedynie 9 danych.

Podczas przechodzenia do logbook wyświetlana jest liczba niezablokowanych danych. Na tym etapie można wyświetlić lub zablokować dane.

Podczas przeglądania danych w pierwszej kolejności pojawia się lista dostępnych dzienników, z godzinami i datami. Można przechodzić pomiędzy dziennikami i przejść do danych, aby zapoznać się z podsumowaniem oraz szczegółami.

Przeglądanie dzienników

Informacje wyświetlane przy przeglądaniu dziennika

 • Wykres sumaryczny, czas zapisu i najwyższy, osiągnięty punkt
 • Całkowita wartość zejścia, czas trwania zejścia, średnia prędkość zejścia
 • Całkowita wartość wejścia, czas trwania wejścia, średnia prędkość wejścia
 • Pośredni czas wysokościomierza (łączny czas zapisu dziennika od startu) oraz czasy okrążeń

Informacje wyświetlane przy przeglądaniu szczegółów dziennika:

 • Wykres zmian wysokości
 • Czas zapisu
 • Wysokość/głębokość w momencie zapisu

Aby wyświetlić dane:

 1. W obszarze memory wybierz logbook.
 2. Wybierz dane z listy.
 3. Wybierz View.
 4. Przechodź pomiędzy podsumowaniami danych za pomocą przycisków + i - Light.
 5. Aby wyświetlić szczegóły dziennika, naciśnij przycisk Mode.
 6. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przewijania oraz zmienić kierunek, użyj przycisków + i - Light. Zatrzymaj za pomocą przycisku Mode.
UWAGA:

Podczas przewijania wykresu Twoja obecna pozycja znajduje się na środku wykresu.

UWAGA:

Jedynie dzienniki wysokościomierza zawierają podsumowania.

Blokowanie i odblokowywanie dzienników

Aby zablokować lub odblokować dzienniki:

 1. W obszarze memory wybierz logbook.
 2. Wybierz dane z listy.
 3. Wybierz Lock / Unlock.
 4. Zablokuj/odblokuj dziennik za pomocą przycisku Mode LUB Anuluj za pomocą przycisku View).

Spis treści