Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Używanie profilu barometru

Profil Barometer pokazuje aktualne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Odczyt ten opiera się na podanych wartościach odniesienia oraz na nieustannie mierzonym bezwzględnym ciśnieniu powietrza. Zmiany ciśnienia atmosferycznego, znormalizowanego do poziomu morza, są przedstawione graficznie w środkowej części wyświetlacza. Wyświetlacz prezentuje odczyt z ostatnich 24 godzin, w odstępach co 30 minut.

Gdy włączony jest profil Barometer, na wyświetlaczu podkreślony jest wyraz Baro.

Gdy włączony jest profil Barometer, można za pomocą przycisku View uzyskać dostęp do następujących widoków:

  • Temperatura: mierzy aktualną temperaturę
  • Rejestrator danych: rejestruje w dzienniku zmiany wysokości
  • Wysokości odniesienia: przedstawia wartość wysokości odniesienia
  • Czas: wskazuje aktualny czas
  • Pusty: brak dodatkowego widoku

Using barometer profile

UWAGA:

Jeśli nosisz urządzenie Suunto Core na ręku, musisz je zdjąć, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, ponieważ temperatura ciała ma wpływ na odczyt.

7-dniowy dziennik zmian ciśnienia atmosferycznego, znormalizowanego do poziomu morza, można odczytać z pamięci alti-baro w Menu (patrz Pamięć wysokościomierza/barometru).

Po dłuższej wędrówce zaczynasz odczuwać zmęczenie. Postanawiasz zdrzemnąć się i w tym celu rozbijasz namiot. W związku z tym, że nie będziesz zmieniał wysokości, włączasz profil BarometerBarometer. Po przebudzeniu możesz sprawdzić zmiany ciśnienia atmosferycznego, znormalizowane do poziomu morza, dzięki czemu będziesz w stanie przewidzieć pogodę.

Rejestrowanie danych

W przypadku rejestrowania danych w profilu altimeter można przełączyć się na profil Barometer, na przykład wtedy, gdy robisz sobie przerwę w wędrówce.

Rejestrator dziennika będzie kontynuować zapis danych, ale nie będzie rejestrować zmian ciśnienia powietrza. Gdy zostanie włączony profil barometru, urządzenie potraktuje to jako znak, że nie zmieniasz wysokości i w związku z tym nie będzie rejestrować zmian wysokości. W związku z tym wykres w dzienniku wysokości, w tym czasie, będzie płaski. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z rejestratora danych, patrz Rejestrowanie danych.

Z poziomu profilu Barometer można uruchamiać, zatrzymywać i resetować pomiar wysokości.

Rejestrujesz zmiany wysokości podczas wycieczki i masz zamiar zrobić sobie dłuższą przerwę. Przełącz się na profil Barometer. W związku z tym, że trwa rejestrowanie wysokości, ale wysokość się nie zmienia, przechodzisz do widoku rejestratora danych w profilu Barometer i zatrzymujesz rejestrowanie wysokości.

Spis treści