Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Fitness Användarhandbok

Tidtagare

Klockan har ett tidtagarur och en nedräkningstimer för enkel tidsmätning. Från klockans urtavla öppnar du startbilden. Rulla sedan uppåt tills du ser timer-ikonen. Tryck på mittknappen för att öppna timerskärmen.

Stopwatch icon Trainer

När du öppnar skärmen första gången visas tidtagaruret. Efterföljande gånger kommer klockan ihåg vilken du använde senast, tidtagaruret eller nedräkningstimern.

Tryck på den nedre högra knappen för att öppna snabbmenyn för Ställ in timer. Härifrån kan du ändra timer-inställningarna.

Tidtagarur

Starta tidtagaruret genom att trycka på mittknappen.

Stopwatch Spartan Trainer

Stanna tidtagaruret genom att trycka på mittknappen. Forsätt genom att trycka på mittknappen igen. Återställ genom att hålla den nedre knappen intryckt.

Stopwatch pause resume Trainer

Avsluta timern genom att hålla in mittknappen.

Nedräkningstimer

När du befinner dig på timerskärmen trycker du på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn. Härifrån kan du välja en förinställd nedräkningstid eller skapa en anpassad nedräkningstid.

Countdown options Spartan Trainer

Stoppa och återställ nedräkningen efter behov med hjälp av mittknappen och den nedre högra knappen.

Avsluta timern genom att hålla in mittknappen.

Innehållsförteckning