Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Fitness Användarhandbok

SÄKERHET

Olika säkerhetsföreskrifter

Varning:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.
OBS:
  • används för att understryka viktig information.
TIPS:
  • används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

Allergiska reaktioner eller hudirritation kan förekomma när produkten kommer i kontakt med hud, även om våra produkter uppfyller aktuella industristandarder. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

Rådfråga alltid läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Överansträngning kan orsaka allvarlig skada.

Varning:

Endast för fritidsanvändning.

Varning:

Förlita dig inte enbart på mobilassisterad GPS eller produktens batteritid. Använd alltid kartor och annan form av säkerhetsmaterial för din säkerhet.

VARNING:

Applicera inte någon form av lösningsmedel på produkten, då detta kan skada ytan.

VARNING:

Applicera inte insektsmedel på produkten, då detta kan skada ytan.

VARNING:

Släng inte produkten bland vanligt hushållsavfall, utan behandla den som elektroniskt avfall för att skydda miljön.

VARNING:

Produkten får inte tappas eller utsättas för stötar, då detta kan skada den.

OBS:

På Suunto använder vi sensorer och algoritmer för att skapa värden som kan hjälpa dig i dina aktiviteter och äventyr. Vi strävar efter att uppnå så hög precision som möjligt. Men informationen eller tjänsterna vi erbjuder är inte 100 % säkra, och de värden de genererar är inte alltid helt precisa. Kalorier, puls, plats, rörelsedetektor, skottigenkänning, indikatorer på fysisk stress och andra mätningar stämmer inte alltid överens med verkligheten. Suuntos produkter och tjänster är enbart avsedda för fritidsbruk och ska inte användas till medicinska ändamål av något slag.

Innehållsförteckning