Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Användarhandbok - 2.6

Kompass

Suunto Spartan Sport Wrist HRhar en digital kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.

Du kommer åt kompassen från startmenyn under Navigering » Kompass.

Kompasskärmen innehåller följande information:

  • Pil som pekar mot den magnetiska nordpolen.
  • Kardinalstreck för kurs
  • Kurs i grader
  • Tid på dagen (lokal tid) eller batterinivå. Tryck på skärmen för att växla mellan dessa

Compass

Dra åt höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta kompassen.

På kompasskärmen kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant eller trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till navigeringsåtgärder som att kontrollera dina aktuella koordinater eller välja en rutt för navigering.

Compass shortcuts en

Svep nedåt eller tryck på den övre knappen för att stänga listan med genvägar.

Kalibrering av kompass

Om kompassen inte är kalibrerad uppmanas du att kalibrera kompassen när du går in i kompassdisplayen.

Calibrate compass Spartan

Om du vill omkalibrera kompassen kan du starta kalibreringen igen i inställningarna under Navigering » Kalibrera kompass.

Inställning av missvisning

Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.

Papperskartor är geografiskt inställda mot nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta och aktuella missvisningsvärdet finner du på webbplatser som www.magnetic-declination.com.

Orienteringskartor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. När du använder en orienteringskarta måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Ställ in missvisningsvärdet i inställningarna under Navigering » Missvisning.

Innehållsförteckning