Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Användarhandbok - 2.6

Egenskaper

Aktivitetskontroll

Din klocka håller koll på din övergripande aktivitetsnivå under dagen. Det är en viktig funktion oavsett om du bara vill bli mer vältränad och hälsosam eller om du tränar inför en tävling.

Det är bra att vara aktiv, men när du tränar hårt är det viktigt att du tar vilodagar med låg aktivitetsnivå.

Aktivitetsräknaren återställs automatiskt varje dag vid midnatt. I slutet av veckan (söndag) ger klockan en sammanfattning av din aktivitet med genomsnitt för veckan och totala resultat för varje dag.

På klockans urtavla sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att se dagens totala steg.

ActivityMonitoring steps Spartan

Din klocka räknar dina steg med en accelerometer. Klockan räknar steg dygnet runt, sju dagar i veckan, även när du registrerar ett träningspass eller andra aktiviteter. Klockan räknar emellertid inte steg när du utför vissa sporter, till exempel när du simmar eller cyklar.

Utöver dina steg kan du trycka på skärmen för att se beräknat antal kalorier för dagen.

ActivityMonitoring calories Spartan

Det större numret mitt på skärmen är den uppskattade mängden aktiva kalorier som du har förbrukat än så länge under dagen. Under det här numret ser du totalt antal förbrända kalorier. Det totala numret inkluderar både aktiva kalorier och din normala basalomsättning (se nedan).

Ringen som visas på båda skärmarna visar hur nära du är dina dagliga aktivitetsmål. Dessa mål kan anpassas efter dina personliga preferenser (se nedan).

Du kan även kontrollera dina steg de senaste sju dagarna genom att svepa åt vänster. Svep åt vänster eller tryck på mittknappen igen för att se kaloriförbrukningen.

ActivityMonitoring steps week

Svep uppåt för att kontrollera din aktivitet de senaste sju dagarna i siffror i stället för ett diagram.

Aktivitetsmål

Du kan anpassa dina dagliga mål för både steg och kalorier. Från aktivitetsskärmen, tryck och håll ned fingret, eller håll mittknappen intryckt för att öppna inställningarna för aktivitetsmål.

Activity Goals

När du ställer in ditt stegmål så definierar du det totala antalet steg för dagen.

Det totala antalet kalorier du förbränner varje dag är baserat på två olika faktorer: din basalomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.

Activity Goals calories

Din basalomsättning är antalet kalorier kroppen förbrukar vid vila. Det är de kalorier kroppen behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktioner som att blinka med ögonen eller få hjärtat att slå. Detta antal baseras på din personliga profil, som består av faktorer som ålder och kön.

När du ställer in ett kalorimål så definierar du hur många kalorier du vill förbränna utöver din basalomsättning. Dessa är dina så kallade aktiva kalorier. Ringen runt aktivitetsskärmen går framåt beroende på hur många aktiva kalorier du förbrukar under dagen jämfört med ditt mål.

Direktpuls

På skärmen med direktpuls (HR) visas en ögonblicksbild av din puls.

På urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att rulla till skärmen för puls.

Instant HR

Svep nedåt eller tryck på den övre knappen för att stänga skärmen och gå tillbaka till urtavlan.

Daglig puls

På skärmen med daglig puls visas en 12-timmarsvy över din puls. Detta är en bra informationskälla om exempelvis din återhämtning efter ett hårt träningspass.

På skärmen visas din puls under 12 timmar genom ett diagram. Diagrammet ritas upp med hjälp av din genomsnittliga puls beräknad utifrån perioder på 24 minuter. Genom att dra eller trycka på den nedre knappen får du dessutom en uppskattning av din genomsnittliga kaloriförbrukning per timme och din lägsta puls under en 12-timmarsperiod.

Din lägsta puls de senaste 12 timmarna är en god indikation på din återhämtning. Om den är högre än normalt så har du förmodligen inte återhämtat dig helt från ditt senaste träningspass.

Daily HR

Om du registrerar ett träningspass återspeglar värdena för daglig puls den förhöjda pulsen och kaloriförbrukningen från din träning. Tänk dock på att diagrammet och förbrukningstakten visar ett genomsnitt. Om din puls når ett toppvärde på 200 bpm (slag per minut) under träning så visar inte grafen det maxvärdet, utan snarare medelvärdet från de 24 minuterna under vilka du nådde toppvärdet.

Innan skärmen med information om dagliga pulsvärden visas måste du aktivera funktionen för daglig puls. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i inställningarna under Aktivitet. Om du befinner dig på skärmen för daglig puls kan du också öppna aktivitetsinställningarna genom att hålla mittknappen intryckt.

När funktionen för daglig puls är på aktiverar klockan den optiska pulssensorn med jämna mellanrum för att läsa av din puls. Detta minskar batteritiden något.

Daily HR setting

Efter att ha aktiverat pulssensorn behöver klockan 24 minuter innan den kan börja visa information om daglig puls.

Så här visar du daglig puls:

  1. På urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att rulla till skärmen för puls.
  2. Svep åt vänster för att gå in i skärmen för daglig puls.
  3. Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för att se din kaloriförbrukning.

Innehållsförteckning