Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Användarhandbok - 2.6

Patentmeddelande

Den här produkten skyddas av patent och pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Ytterligare patentansökningar har registrerats.

Den optiska pulssensorn från Valencell som används i den här produkten är skyddad av patent eller pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter. Mer information finns på valencell.com/patents/.

Innehållsförteckning