Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Användarhandbok - 2.6

Para ihop med POD-enheter och sensorer

Para ihop klockan med Bluetooth Smart POD-enheter och sensorer för att få ytterligare information, till exempel cykelkraft, under pågående registrering av träning.

Suunto Spartan Sport Wrist HRhar stöd för följande POD-enheter och sensorer:

 • Puls
 • Cykling
 • Ström
 • Fot
OBS:

Det går inte att para ihop någonting om flygplansläget är aktiverat. Avaktivera flygplansläget innan du parar ihop. Se Flygplansläge.

Så här parar du ihop klockan med en POD eller sensor:

 1. Gå till klockinställningarna och välj Anslutningar.
 2. Välj Parkoppla sensor för att ta fram en lista över sensortyper.
 3. Dra nedåt för att se hela listan och tryck på den typ av sensor du vill para ihop.

Sensor list

 1. Följ instruktionerna på klockan för att slutföra parkopplingen (se handledningen för sensorn eller POD-enheten vid behov). Tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.

Sensor paired

Om POD-enheten har obligatoriska inställningar som t.ex. vridmoment för en effekt-POD, uppmanas du ange ett värde under parkopplingsprocessen.

När POD- eller sensorenheten har parkopplats söker klockan efter den så fort du väljer ett sportläge som använder den här typen av sensor.

Gå till Anslutningar » Parkopplade enheter i inställningarna på klockan för att se hela listan över ihopparade enheter.

Du kan ta bort enheten (ta bort parkopplingen) från listan om det behövs. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på Ignorera.

Kalibrera cykel-POD

För cykel-POD-enheter måste du ställa in hjulets omkrets i klockan. Omkretsen ska vara i millimeter och den görs som ett steg i kalibreringen. Om du byter hjul (med ny omkrets) på din cykel måste inställningen av hjulomkretsen i klockan också ändras.

Så här ändrar du hjulomkretsen:

 1. I inställningarna går du till Anslutningar » Parkopplade enheter.
 2. Välj Bike POD.
 3. Välj den nya hjulomkretsen.

Kalibrera en fot-POD

När du har parkopplat en fot-POD kalibrerar klockan automatiskt POD:en med hjälp av GPS. Vi rekommenderar att du använder den automatiska kalibreringen, men du kan inaktivera den vid behov från POD-inställningarna under Anslutningar » Parkopplade enheter.

För den första kalibreringen med GPS ska du välja ett sportläge som använder fot-POD:en och som har GPS-precisionen inställd på Bäst. Börja registreringen och spring i stadig tempo på en plan yta, gärna i 15 minuter om det är möjligt.

Spring i ditt vanliga genomsnittliga tempo för den första kalibreringen. Avsluta sedan träningsregistreringen. Nästa gång du använder fot-POD:en är kalibreringen redo.

Din klocka omkalibrerar fot-POD:en efter behov när GPS-hastighet är tillgänglig.

Kalibrera power POD

Du måste starta kalibreringen av en power POD (effektmätare) från sportlägesalternativen på klockan.

Så här kalibrerar du en power POD:

 1. Parkoppla en power POD med klockan om du inte redan har gjort det.
 2. Välj ett sportläge som använder en power POD och öppna sedan sportlägesalternativen.
 3. Välj Kalibrera POWER POD och följ anvisningarna på klockan.

Du bör kalibrera power POD:en med jämna mellanrum.

Innehållsförteckning