Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Egenskaper - GPS-precision och energiförbrukning

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 2.0

GPS-precision och energiförbrukning

GPS-precision och energiförbrukning

GPS:ens fixeringshastighet avgör hur exakt din bana är - ju kortare intervall mellan fixeringar, desto exaktare bana. När du registrerar en aktivitet registreras varje GPS-fixering i loggboken.

GPS:ens fixeringshastighet påverkar batteritiden. Genom att minska GPS:ens noggrannhet kan du förlänga klockans batteritid.

Alternativen för GPS-precision är:

  • Best: ~ 1 sek. fixeringsintervall
  • Good: ~ 20 sek. fixeringsintervall
  • OK: ~ 60 sek. fixeringsintervall

Du kan ändra GPS-precision från klockans sportlägen eller under de avancerade alternativen för sportläget på Suunto Movescount.

När du navigerar på en rutt eller en intressepunkt är GPS-precisionen automatiskt inställd på Best.

OBS:

Första gången du tränar eller navigerar med GPS-funktionen måste du vänta på att klockan hittar en GPS-anslutning innan du sätter igång. Det kan ta 30 sekunder eller mer, beroende på förhållanden.