Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 2.6

 • Registrera ett träningspass

Registrera ett träningspass

Utöver aktivitetsövervakning dygnet runt kan du även använda din klocka för att registrera dina träningspass eller andra aktiviteter. På så sätt får du detaljerad feedback och kan följa din utveckling.

Registrera ett träningspass:

 1. Sätt på dig en pulssensor (valfritt).
 2. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 3. Rulla upp till träningsikonen och välj med mittknappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Tryck på den övre högra knappen eller den nedre högra knappen för att bläddra bland sportlägen. Tryck på mittknappen för att välja ett läge du vill använda.

 5. Beroende på vad du använder med sportläget (t.ex. puls och ansluten GPS) visas ett antal olika ikoner ovanför startindikatorn. Pilikonen (ansluten GPS) blinkar i grått under en signalsökning och lyser grönt när en signal har etablerats. Hjärtikonen (puls) blinkar grått under sökning, och när en signal hittas visas ett hjärta i färg med ett bälte om du använder ett pulsbälte. Om du använder en optisk pulsmätare visas ett hjärta i färg utan ett bälte.

  Om du använder en pulssensor men ikonen blir grön, kontrollerar du att pulssensorn är parkopplad (se Para ihop med POD-enheter och sensorer) och välj läget igen.
  Du kan vänta på att varje ikon ska bli grön eller röd eller börja registreringen så snart du önskar genom att trycka på mittknappen.

  Start exercise

  När registreringen har börjat går det inte att ändra pulsmätare under träningspasset.

 6. Under registreringen kan du växla mellan displayer med mittknappen.

 7. Tryck på den övre högra knappen för att pausa registreringen. Avsluta och spara med den nedre högra knappen eller fortsätt med den övre högra knappen.

  Recording paused

Om sportläget du valt har olika alternativ, t.ex. ett inställt mål för varaktighet, kan du ändra dessa alternativ innan du börjar registreringen genom att trycka på den nedre högra knappen. Du kan även ändra alternativ för sportläget under en registrering genom att hålla mittknappen intryckt.

Håll den övre högra knappen intryckt för att växla mellan sporter i multisportläget.

Efter att du har slutat att registrera så tillfrågas du hur du kände dig. Du kan svara på frågan eller hoppa över den (se Känsla). Sedan visas en sammanfattning av aktiviteten som du kan bläddra igenom med hjälp av de övre och nedre knapparna på höger sida.

Ta bort registreringar som du inte vill behålla genom att bläddra längst ner till Ta bort och bekräfta med mittknappen. Du kan även ta bort loggar på samma sätt från loggboken.

Log delete Trainer

Så här använder du mål när du tränar

Det är möjligt att ställa in olika mål med Suunto Spartan Trainer Wrist HR när du tränar.

Om det sportläge som du har valt har mål som alternativ, så kan du trycka på den nedre, högra knappen för att justera dem innan du börjar registrera.

Sport Mode Targets Trainer

Så här tränar du med ett generellt mål:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre högra knappen.
 2. Välj Mål och tryck på mittknappen.
 3. Växla Allmänna till läget på genom att trycka på mittknappen.
 4. Välj Varaktighet eller Distans.
 5. Välj ditt mål.
 6. Tryck och håll nere mittknappen för att gå tillbaka till alternativen för sportläge.

När du har aktiverat generella mål så visas en målmätare på varje dataskärm som visar dina framsteg.

ZoneDisplay Progress Trainer

Du får också ett meddelande när du har uppnått 50 % av ditt mål, samt när du har uppnått ditt mål.

Så här tränar du med intensitetsmål:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre högra knappen.
 2. Välj Mål och tryck på mittknappen.
 3. Växla Intensitet till läget på genom att trycka på mittknappen.
 4. Välj Puls, Takt eller Effekt.
  (Alternativen beror på valt sportläge och om du har en Power POD parkopplad till klockan.)
 5. Välj din målzon.
 6. Tryck och håll nere mittknappen för att gå tillbaka till alternativen för sportläge

Navigera under träning

Du kan navigera en rutt eller navigera till en intressepunkt medan du registrerar ett träningspass.

Sportläget du använder måste ha GPS aktiverat för att kunna få åtkomst till navigeringsalternativen. Om sportlägets GPS-precision är OK eller Bra ändras GPS-precisionen till Bäst när du väljer en rutt eller intressepunkt.

Så här navigerar du under träning:

 1. Skapa en rutt eller intressepunkt i ditt onlinekonto och synkronisera klockan om du inte redan har gjort det.
 2. Välj ett sportläge som använder GPS och tryck sedan på den nedre högra knappen för att öppna alternativen.
 3. Rulla till Navigering och tryck på mittknappen.
 4. Bläddra igenom navigeringsalternativen och välj ett alternativ med mittknappen.
 5. Rulla till rutten eller intressepunkten du vill använda och tryck på mittknappen.
 6. Tryck på den övre högra knappen. Det här steget tar dig tillbaka till alternativen för sportlägen. Rulla upp till startvyn och starta registreringen som vanligt.

Under träningen trycker du på mittknappen för att rulla till navigeringsskärmen där rutten eller intressepunkten du har valt visas. Mer information om navigeringsskärmen hittar du i Navigera till en intressepunkt och rutter.

När du befinner dig på den här skärmen kan du trycka på den nedre knappen för att öppna navigeringsalternativen. Från navigeringsalternativen kan du till exempel välja en annan rutt eller intressepunkt, kolla dina aktuella koordinater samt avsluta navigeringen genom att välja Spår.

Alternativ för energisparlägen i sportlägen

Det effektivaste sättet att förlänga batteritiden när du använder sportlägen med GPS är att justera GPS-precisionen (se GPS-precision och energiförbrukning). Om du vill förlänga batteritiden ytterligare kan du justera följande alternativ:

 • Tidsgräns för display: normalt sett är skärmen på under träningen. Om du aktiverar en tidsgräns för displayen stängs skärmen av efter 10 sekunder för att spara på batteriet. Aktivera skärmen igen genom att trycka på valfri knapp.

Så här aktiverar du alternativ för energisparlägen:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre knappen.
 2. Rulla ner till Energisparläge och tryck på mittknappen.
 3. Justera alternativen för energisparlägen efter behov och håll mittknappen intryckt för att avsluta.
 4. Rulla tillbaka till startvyn och starta din träning som vanligt.
OBS:

Även om funktionen Tidsgräns för display är aktiverad kan du fortfarande få mobilaviseringar samt ljud- och vibrationsaviseringar. Andra visuella hjälpmedel som popup-fönstret för autopaus visas inte.

Innehållsförteckning