Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Egenskaper - Höjdmätare

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 2.0

Höjdmätare

Suunto Spartan Trainer Wrist HR mäter höjden med hjälp av GPS. Under optimala signalförhållanden, och om det går att eliminera fel som normalt uppstår när GPS-position tas fram, bör GPS:en ge dig en bra angivning om vilken höjd du befinner dig på.

För en mer exakt höjdangivelse, jämförbar med resultatet av barometrisk höjdmätning, måste GPS-höjden tas fram med hjälp av flera informationskällor, till exempel gyroskop eller doppler-radar.

Eftersom Suunto Spartan Trainer Wrist HR endast använder GPS för höjdmätning kan filtrering orsaka fel och leda till felaktiga höjdangivelser om GPS:en inte är inställd på maximal noggrannhet.

Se till att GPS:en är inställd på Bäst om du behöver pålitliga höjdangivelser under registreringen.

Du bör dock inte anta att GPS-höjden är din exakta höjd, även om den är inställd på maximal noggrannhet. Värdet är en uppskattning av den faktiska höjden, och hur väl det stämmer beror mycket på miljöförhållandena.