Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 2.5

Intressepunkter

En intressepunkt är en plats som t.ex. en campingplats eller en utkiksplats längs med ett vandringsspår som du kan spara och navigera till senare. Du kan spara intressepunkter i Suunto Movescount eller på klockan genom att spara din aktuella position.

Varje intressepunkt definieras efter:

 • Namn
 • Typ
 • Datum och tid när skapades
 • Latitud
 • Longitud
 • Höjd

Du kan spara 250 intressepunkter i klockan.

Lägga till och ta bort intressepunkter

Du kan lägga till en intressepunkt på din klocka med Suunto Movescount eller genom att spara din aktuella plats i klockan.

Så här lägger du till en intressepunkt med Suunto Movescount:

 1. Gå till klockans inställningar på webbplatsen för Suunto Movescount.
 2. Förstora sektionen Navigering och sedan POI.
 3. Klicka på Skapa ny vägpunkt och fyll i informationen om intressepunkten. Använd kartan för att ange longitud och latitud.
 4. Spara intressepunkten och lägg till den i din klocka genom att välja Använd i klocka.
 5. Synkronisera din klocka med Movescount genom att använda SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth).

Om du befinner dig utomhus med din klocka, och stöter på en plats som du vill spara som en intressepunkt, kan du lägga till platsen direkt på klockan. Intressepunkten läggs till i listan över intressepunkter i klockan och kommer att läggas till din lista för intressepunkter i Movescount nästa gång du synkar.

Så här lägger du till en intressepunkt på din klocka:

 1. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 2. Rulla till Navigering och tryck på ikonen eller mittknappen.
 3. Tryck på den nedre högra knappen för att rulla ner till Din plats och tryck sedan på mittknappen.
 4. Vänta på att klockan aktiverar GPS-funktionen och hittar din plats.
 5. När klockan visar din longitud och latitud trycker du på den övre högra knappen för att spara din plats som en intressepunkt. Välj sedan intressepunktens typ.
 6. Som standard är intressepunktens namn samma som intressepunktens typ (med en siffra efter namnet). Du kan ändra namnet senare i Movescount.

Ta bort intressepunkter

Du kan ta bort en intressepunkt från din klocka antingen genom att inaktivera inställningen Använd i klocka för intressepunkten i Movescount, eller genom att ta bort den från listan över intressepunkter i klockan.

Så här tar du bort en intressepunkt i klockan:

 1. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 2. Rulla till Navigering och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på den nedre högra knappen för att rulla ner till POI och tryck sedan på mittknappen.
 4. Rulla till intressepunkten du vill ta bort och tryck på mittknappen.
 5. Rulla längst ner på skärmen och välj Ta bort.

När du tar bort en intressepunkt från din klocka raderas den inte permanent. Nästa gång du synkroniserar din klocka med Movescount inaktiveras intressepunkten som du tagit bort.

För att radera en intressepunkt permanent måste du ta bort den i Movescount.

Så här tar du bort en intressepunkt permanent:

 1. Gå till klockans inställningar i Movescount.
 2. Förstora sektionen Navigering och sedan POI.
 3. Rulla ner till intressepunkten du vill ta bort och klicka på soptunnan.
 4. Synkronisera klockan med Movescount med hjälp av SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth) för att även ta bort intressepunkten från din lista med intressepunkter.

Navigera till en intressepunkt

Du kan navigera till en intressepunkt som finns i din klockas lista med intressepunkter.

OBS:

När du navigerar till en intressepunkt använder klockan GPS:en med full effekt.

Så här navigerar du till en intressepunkt:

 1. Tryck på knappen längst upp till höger för att öppna startbilden.
 2. Rulla till Navigering och tryck på mittknappen.
 3. Rulla till Intressepunkter och tryck på mittknappen för att öppna din lista med intressepunkter.
 4. Rulla till intressepunkten du vill använda och tryck på mittknappen.
 5. Tryck sedan på den övre knappen för att börja navigeringen.

Tryck på den övre knappen när som helst för att avsluta registreringen.

När du rör på dig har intressepunktsnavigeringen två olika vyer:

 • En vy som visar en orienteringsindikator och avståndet till intressepunkten

  POI detail view Trainer

 • En vy som visar din aktuella position i förhållande till intressepunkten och ditt brödsmulespår (din tillryggalagda sträcka)

  POI map view Trainer

Tryck på mittknappen för att växla mellan skärmarna. Om du stannar kan klockan inte avgöra vilken riktning du rör dig i baserat på GPS.

TIPS:

När du befinner dig i vyn för intressepunkter kan du trycka på skärmen för att se ytterligare information i den nedre raden, t.ex. höjdskillnaden mellan den aktuella positionen och intressepunkten, ungefärlig ankomsttid (ETA) och uppskattad tid för rutten (ETE).

I kartvyn visas andra närliggande intressepunkter i grått. Tryck på den övre vänstra knappen för att växla mellan översiktskartan och en mer detaljerad vy. I den detaljerade vyn kan du justera zoomnivån genom att trycka på mittknappen och sedan zooma in och ut med den övre och den nedre knappen.

Tryck på den nedre högra knappen för att öppna en lista med genvägar under navigering. Genvägarna ger dig snabb tillgång till intressepunktsinformation som att spara din aktuella position eller välja en annan intressepunkt att navigera till, och att avsluta navigeringen.

Typer av intressepunkter

Följande ikoner för intressepunkter finns i Suunto Spartan Trainer Wrist HR:

poi basicAllmän intressepunkt
poi beddingSovplats (djur, för jakt)
poi beginStart (början på en rutt eller en led)
poi biggameStorvilt (djur, för jakt)
poi birdFågel (djur, för jakt)
poi homeByggnad/hem
poi cafeKafé, mat, restaurang
poi campTält/camping
poi carBil/parkering
poi caveGrotta
poi hillKlippa, kulle, berg, dal
poi lakeKust, sjö, flod, vatten
poi crossroadKorsning
poi emergNödläge
poi endSlut (slutet på en rutt eller en led)
poi fishFisk, fiskeplats
poi forestSkog
poi geoGeocache
poi hotelHostel, hotell, logi
poi infoInfo
poi meadowÄng
poi peakTopp
poi printsSpår (djurspår, för jakt)
poi roadVäg
poi rockSten
poi rubGnidning (djurspår, för jakt)
poi scrapeSkrapning (djurspår, för jakt)
poi shotSkott (för jakt)
poi sightSevärdhet
poi smallgameSmåvilt (djur, för jakt)
poi standJaktplats (för jakt)
poi trailSpår
poi camSpårkamera (för jakt)
poi waterfallVattenfall

Innehållsförteckning