Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Avsedd användning

Suunto Tank POD är designad för att användas som alternativ dykutrustning. Den är utformad för olika slags dykning, till exempel med luft, nitrox och trimix, för att mäta den nuvarande andningsgasnivån och överföra informationen till en dykdator. Avläsningen visas sedan på datorns skärm. Suunto Tank POD installeras på förstastegets högtrycksutgång på dykregulatorn och ansluts trådlöst till en kompatibel Suunto-dykdator.

Avläsningen av flasktrycket informerar dykaren om den nuvarande andningsgasnivån och förenklar beslut, som när dyket ska avbrytas och när man ska starta uppstigning till ytan med tillräckligt mycket andningsgas kvar. Suunto Tank POD är en del av dykutrustningen och bidrar till att skydda användaren mot risker som kan leda till att de andningsbara gaserna tar slut. Suunto Tank POD i kombination med en kompatibel Suunto-dykdator utgör personlig skyddsutrustning enligt EU-förordningen 2016/425, och skyddar mot risker som anges i Riskkategorier för personlig skyddsutrustning III (a): Hälsovådliga ämnen och blandningar. Kompletterande utrustning som till exempel djupmätare, sänkbar tryckmätare, timer eller klocka måste användas.

Innehållsförteckning