Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Säkerhetskontroller före dykning

Kontrollera att din Suunto Tank POD fungerar som den ska före varje dyk. Om den valfria trådlösa flasktryckssändaren används ska du kontrollera att:

  1. Suunto Tank POD inte har några synliga skador eller defekter
  2. flödesbegränsaren har monterats på rätt sätt
  3. alla huvudsakliga mätare och reservmätare för tid, tryck och djup, både digitala och mekaniska, visar korrekta avläsningar.
  4. enhetsanslutningarna fungerar och gasvalen stämmer på dykdatorn
  5. inställningarna för flaskgas och O2 är korrekta
  6. enheten är rätt installerad och att flaskventilen är öppen
  7. Suunto Tank POD-enheten och dykdatorn har parkopplats
  8. Suunto Tank POD sänder data (trådlös överföringssymbol blinkar, flasktryck visas)
  9. det inte finns någon varning om lågt batteri från Tank POD-enheten
  10. det finns tillräckligt med luft för det planerade dyket. Kontrollera tryckavläsningen mot din reservtrycksmätare.

Om du är osäker på om Suunto Tank POD är säker att använda ska du kontakta Suuntos kundtjänst och returnera enheten till ett Suunto-auktoriserat servicecenter.

Innehållsförteckning