Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Montering direkt på högtrycksporten

Flödesbegränsare av Typ A:

typeA TankPOD

Så monterar du Suunto Tank POD direkt på förstastegets högtrycksport:

 1. Skriv ned serienumret. Du behöver serienumret senare för att identifiera din Suunto Tank POD. Du hittar serienumret på enhetens metallbas.

  tank pod serial number new

  OBS:

  Från och med maj 2021 har alla Suunto Tank POD-enheter serienumret på metallbasen och på höljet.

 2. För in flödesbegränsaren av Typ A i Suunto Tank POD.

  2 type TankPOD

 3. Fäst Suunto Tank POD på förstastegets högtrycksport.

  3 typeA TankPOD

 4. Öppna långsamt tryckventilen. Titta bort när din utrustning trycksätts.

  4 typeA TankPOD

Varning:

Se till att det inte finns några andra människor i närheten när du trycksätter dykutrustning.

Varning:

Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.

Innehållsförteckning