Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Avsluta parkopplingen med Suunto Tank POD

För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

 1. Håll Suunto Tank POD nära dykdatorn i flasktrycksvyn:

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 2. Gaser menyn öppnas. Välj den gas som du vill koppla bort från Suunto Tank POD:

  Gas-menu-tankPOD Eon

 3. Välj Frigör:

  Tankpod unpair Eon

 4. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  eon menu pairing select gas

  TankPOD-removed Eon

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas via menyn:

 1. Välj gasen som du vill ta bort Suunto Tank POD från i menyn Gaser.

  tank information

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  eon menu unpairing assigned pod

 3. Välj Suunto Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 4. Välj Frigör:

  select unpair menu

 5. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  eon menu pairing select gas

  TankPOD-removed Eon

För D5

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

 1. Håll Suunto Tank POD nära dykdatorn i flasktrycksvyn:

  TankPOD-gas-view

 2. Gaser menyn öppnas. Välj den gas som du vill koppla bort från Suunto Tank POD:

  TankPOD-proximity

 3. Tryck på den övre knappen och välj Frigör:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas via menyn:

 1. Välj gasen som du vill ta bort Suunto Tank POD från i menyn Gaser.

  Gas-menu-tankPOD

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  D5 menu unpairing select tankpod menu item

 3. Välj Suunto Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

  Gas-menu-tankPOD-2

 4. Välj Frigör:

  TankPOD-unpair

 5. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Innehållsförteckning