Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Parkoppla Suunto Tank POD

För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black

Så parkopplar du Suunto Tank POD:

 1. Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på POD-enheten efter att du har installerat Suunto Tank POD och öppnat ventilen.
 2. Om skärmen på din dykdator är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.
 3. Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll dykdatorn nära Suunto Tank POD. Följ anvisningarna i Tank POD-anpassning.
 4. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Suunto Tank POD-enhetens serienummer och batteristatus samt flasktrycket. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

  Gas-menu-tankPOD Eon

OBS:

Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.

 1. Upprepa proceduren ovan för flera Suunto Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD-enhet.

  pod assigned

Du kan också parkoppla Suunto Tank POD från menyn:

 1. I menyn Gaser väljer du gasen som du vill parkoppla med Suunto Tank POD.

  eon menu pairing select gas

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  eon menu pairing select gas settings tank pod

 3. Välj en Tank POD-enhet i listan med samma serienummer som din Suunto Tank POD.

  eon menu pairing select tank pod

 4. Kontrollera att Suunto Tank POD-enheten har aktiverats genom att försäkra dig om att flasktrycket visas på skärmen och att den gröna LED-lampan på Tank POD-enheten blinkar.

  pod assigned

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

tank pod serial number new

TIPS:

För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.

För Suunto D5

Så parkopplar du Suunto Tank POD:

 1. Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på POD-enheten efter att du har installerat Suunto Tank POD och öppnat ventilen.
 2. Om skärmen på din dykdator är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.

 3. Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll dykdatorn nära Suunto Tank POD. Följ anvisningarna i Tank POD-anpassning.

 4. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Suunto Tank POD-enhetens serienummer och batteristatus samt flasktrycket. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

  D5 prox pairing pod selected

  OBS:

  Information om batterinivån visas bara om batterinivån är låg. Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.

 1. Upprepa proceduren ovan för flera Suunto Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD-enhet.

  D5 prox pairing pod assigned

Du kan också parkoppla Suunto Tank POD från menyn:

 1. I menyn Gaser väljer du gasen som du vill parkoppla med Suunto Tank POD.

  D5 menu pairing not assigned

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  D5 menu pairing gas selected pod not assigned

 3. Välj en Tank POD-enhet i listan med samma serienummer som din Suunto Tank POD.

  D5 menu pairing pod number shown

 4. Kontrollera att Suunto Tank POD-enheten har aktiverats genom att försäkra dig om att flasktrycket visas på skärmen och att den gröna LED-lampan på Tank POD-enheten blinkar.

  D5 menu pairing pod assigned

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

tank pod serial number new

TIPS:

För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.

Innehållsförteckning