Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Montera högtrycksslang

Flödesbegränsare av Typ B:

typeB TankPOD

Så monterar du Suunto Tank POD på högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport:

 1. Skriv ned serienumret. Du behöver serienumret senare för att identifiera din Suunto Tank POD. Du hittar serienumret på enhetens metallbas.

  tank pod serial number new

  OBS:

  Från och med maj 2021 har alla Suunto Tank POD-enheter serienumret på metallbasen och på höljet.

 2. För in den släta änden av flödesbegränsaren av Typ B i Suunto Tank POD. Den räfflade änden ska förbli synlig.

  2 typeB TankPOD

 3. Fäst högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport.

  3 typeB TankPOD

 1. Fäst Suunto Tank POD vid änden av högtrycksslangens förlängning. Se till att begränsarens räfflade ände är införd i slangen.

  4 typeB TankPOD

 2. Öppna långsamt tryckventilen. Titta bort när din utrustning trycksätts.

  5 typeB TankPOD

Varning:

Se till att det inte finns några andra människor i närheten när du trycksätter dykutrustning.

Varning:

Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.

OBS:

Vid användning av nitrox ska högtrycksslangen uppfylla kraven i standarderna EN 250 och EN 13949.

Innehållsförteckning