Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Skötsel och support

Riktlinjer för hantering

Hantera Suunto Tank POD varsamt. De känsliga, interna elektroniska komponenterna kan skadas om enheten tappas eller missköts på annat sätt.

När du reser ska du se till att enheten är säkert nerpackad i bagaget eller handbagaget. Den bör packas ner i en väska eller annan behållare där den inte kan skumpa runt eller få smällar.

Försök inte öppna eller reparera Suunto Tank POD på egen hand! Om du får problem med enheten ska du kontakta närmaste auktoriserat Suunto servicecenter.

Om Suunto Tank POD inte ansluter till dykdatorn måste du avinstallera POD-enheten. Lämna inte en icke-fungerande enhet ansluten till din dykutrustning. Lämna in din icke-fungerande enhet till närmaste auktoriserade Suunto-återförsäljare.

OBS:

Skölj enheten med rent vatten och mild tvål och rengör höljet noggrant med en fuktig, mjuk trasa eller ett sämskskinn efter dyket, särskilt efter dyk i saltvatten och i bassäng.

Varning:

SÄKERSTÄLL ENHETENS VATTENRESISTANS Fukt inuti enheten kan skada den allvarligt. Endast ett auktoriserat Suunto servicecenter ska utföra service.

Varning:

Om du behöver plocka isär Suunto Tank POD ska du först stänga huvudventilen på flaskan och sänka trycket i systemet med regulatorn.

OBS:

Använd endast Suunto originaltillbehör – skador som orsakats av tillbehör som inte är original täcks inte av garantin.

OBS:

Suuntos servicecenter har inte möjlighet att rengöra enheten för syre. Rengöring för syre ingår inte i produktservicen.

TIPS:

Glöm inte att registrera din Suunto Tank PODwww.suunto.com/support för att få anpassad support.

Innehållsförteckning