Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Характеристики

Запис на тренировка

В допълнение към ежедневното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате вашите тренировъчни сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).

 2. Превъртете до иконата за упражнение и изберете със средния бутон.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Натиснете горния или долния десен бутон, за да превъртите през спортните режими и натиснете средния бутон, за да изберете този, който искате да използвате.

 4. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво използвате заедно със спортния режим (като например сърдечен ритъм и свързан GPS). Иконата със стрелка (свързан GPS) мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато намери сигнал. Иконата със сърцето (пулс) мига в сиво по време на търсене и когато се намери сигнал, тя се превръща в цветно сърце, прикрепено към колан, ако използвате сензор за сърдечен ритъм. Ако използвате оптичния сензор за сърдечен ритъм, тя се превръща в цветно сърце без колана.

  Ако използвате сензор за сърдечен ритъм, но иконата само стане зелена (като за активен сензор за оптично измерване на сърдечния ритъм), проверете дали сензорът за сърдечен ритъм е сдвоен, вижте Сдвояване на POD и сензори, и изберете спортния режим отново.

  Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или да стартирате записа веднага когато искате, като натиснете средния бутон.

  Start exercise

  След като стартира записът, избраният източник на сърдечна честота се заключва и не може да бъде променен по време на текущата тренировка.

 5. Докато записвате, можете да превключвате между екраните със средния бутон.

 6. Натиснете горния десен бутон, за да поставите записа на пауза. Спрете и запишете с долния десен бутон или подновете с горния десен бутон.

  Recording paused

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции като задаване на целева продължителност, можете да ги регулирате преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон. Можете също така да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

SF3 Sport Mode Options

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите или да пропуснете въпроса (вижте Усещане). След това ще видите обобщение на активността, което можете да разгледате чрез горния и долния десен бутон.

Ако сте направили запис, който не искате да запазите, можете да изтриете лога, като превъртите надолу до Delete и потвърдите със средния бутон. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete Trainer

Калибриране на скоростта и разстоянието

Suunto 3 Fitness може да измерва скорост и разстояние при бягане и ходене с помощта на вградения акселерометър на часовника. Акселерометърът трябва да бъде калибриран към дължината и движението на вашите собствени крачки. Без калибриране часовникът не може правилно да измерва скорост и разстояние.

Най-лесният начин за калибриране на часовника е записването на първите упражнения за бягане или ходене с помощта на свързан GPS (вижте Свързан GPS). Когато използвате GPS на мобилния си телефон, калибрирането на скоростта и разстоянието се извършва автоматично във фонов режим.

Ръчно калибриране на часовника:

 1. За запис на упражнение за ходене и бягане с известно разстояние (например на писта) и в продължение на поне 12 минути, вижте Запис на тренировка
 2. Редактирайте разстоянието след вашето упражнение в обобщението чрез натискане на средния бутон, когато разстоянието е маркирано.

  SF3 Distance Calibration

бележка:

За да получите най-точния резултат, калибрирайте ръчно часовника си поотделно както за бягане, така и за ходене.

Спортни режими

Вашият часовник разполага с богата гама предварително настроени спортни режими. Режимите са създадени за специфични дейности и цели – от обикновена разходка навън до ски бягане.

Когато записвате тренировка (вижте Запис на тренировка), можете да плъзнете нагоре или надолу, за да видите краткия списък със спортни режими. Изберете иконата Other в края на краткия списък, за да видите пълния списък на всички спортни режими.

Всеки спортен режим има уникален набор от дисплеи, които показват различни данни в зависимост от избрания спортен режим. Можете да редактирате и персонализирате данните, показани на дисплея на часовника по време на тренировката си с приложението Suunto.

Научете как да персонализирате спортните режими в приложението Suunto (Android) или Suunto (iOS).

Опции за пестене на енергия според спортния режим

Можете да използвате следните опции за пестене на енергия, за да удължите живота на батерията:

 • Таймаут на екрана: обикновено, по време на тренировка, екранът е винаги включен. Когато включите опцията за таймаут на дисплея, той се изключва след 10 секунди, за да пести батерия. Натиснете който и да е бутон, за да включите екрана отново.

За да активирате опциите за пестене на енергия:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете надолу до Power saving и натиснете средния бутон.
 3. Регулирайте опциите за пестене на енергия, както искате, и задръжте средния бутон натиснат, за да излезете от опциите за пестене на енергия.
 4. Превъртете обратно нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
бележка:

Ако опцията за таймаут на дисплея е включена, пак можете да получавате мобилни известия, както и звукови и вибрационни сигнали.

Използване на цели при тренировка

Възможно е да зададете различни цели с вашия Suunto 3 Fitness, когато тренирате.

Ако спортният режим, който сте избрали, има опция за цели, можете да ги регулирате, преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон.

Sport Mode Targets Trainer

За да тренирате с обща цел:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Targets и натиснете средния бутон.
 3. Включете General, като натиснете средния бутон.
 4. Изберете Duration или Distance.
 5. Изберете целта си.
 6. Натиснете долния ляв бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Когато имате активирани общи цели, на всеки дисплей за данни се вижда лента за напредъка.

ZoneDisplay Progress S3F

Също така ще получите известия, когато сте достигнали 50% от целта си, и когато избраната цел е изпълнена.

За да тренирате с цел висока интензивност:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Targets и натиснете средния бутон.
 3. Включете Intensity, като натиснете средния бутон.
 4. Изберете Heart rate или Pace.
 5. Изберете целевата зона.
 6. Натиснете долния ляв бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим

Свързан GPS

Suunto 3 Fitness може да записва скорост и разстояние при бягане и ходене въз основа на движението на китката ви, но това трябва да се калибрира спрямо личната дължина и движение на вашите крачки. Можете или да калибрирате ръчно (вижте Калибриране на скорост и разстояние), или да оставите свързания GPS да го направи автоматично. Скоростта и разстоянието на базата на движението на китката се калибрират автоматично, когато използвате свързан GPS.

Освен по-точна скорост и разстояние, със свързан GPS получавате и запис от вашата тренировка, който можете да видите на карта в приложението Suunto.

Използване на свързан GPS:

 1. Сдвоете часовника си с приложението Suunto, вижте Приложение Suunto.
 2. Позволете на приложението Suunto да използва услугите за местоположение.
 3. Дръжте приложението Suunto активно.
 4. Стартирайте спортен режим с GPS.

Иконата на GPS на часовника мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато се установи връзка с GPS устройството на вашия телефон.

Не всички спортни режими използват GPS. Ако не виждате иконата, значи спортният режим е за активност, при която не е необходим GPS, като бягане на пътека или плуване в басейн, или пък вашият Suunto 3 Fitness не е сдвоен с телефона ви.

бележка:

Използването на свързан GPS увеличава консумацията на енергия на батерията на вашето мобилно устройство. GPS точността може да варира в зависимост от вашето мобилно устройство и околните условия. Сградите например могат да блокират GPS сигнали. Моля, имайте предвид, че GPS данните не са налични за всички версии на мобилни операционни системи и че съществуващата поддръжка може да бъде прекратена без предизвестие.

Интервална тренировка

Интервалните тренировки са често срещана форма на трениране и се състоят от повтарящи се серии с висок и нисък интензитет. С Suunto 3 Fitness, можете да дефинирате своя собствена интервална тренировка за всеки спортен режим.

Когато дефинирате интервалите си, трябва да настроите четири елемента:

 • Интервали: бутон за включване/изключване, който дава възможност за интервално трениране. Когато е включен, към спортния режим се прибавя и екран за интервална тренировка.
 • Повторения: брой интервали + възстановителни части, които искате да включите.
 • Интервал: продължителност на високоинтензивния ви интервал според разстоянието или продължителността.
 • Възстановителна част: продължителност на периода ви за почивка между интервалите според разстоянието или продължителността.

Не забравяйте, че ако използвате разстояние, за да дефинирате интервалите си, трябва да сте в спортен режим, който измерва разстояние. Измерването може да е базирано на мобилен GPS сигнал, или пък примерно да е взето по данни от китката или от POD за крак или колело.

За да тренирате с интервали:

 1. От стартовата програма изберете своя спорт.
 2. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 3. Превъртете надолу до Intervals и натиснете средния бутон.
 4. Активирайте интервалите и задайте настройките, както е описано по-горе.

  Interval training settings Trainer

 5. Превъртете до Back (Назад) и потвърдете със средния бутон.

 6. Натиснете горния десен бутон, докато не се върнете на стартовия изглед, и стартирайте упражнението си, както обикновено.
 7. Натиснете долния ляв бутон, за да промените изгледа на екрана с интервали, и натиснете горния десен бутон, когато сте готови да започнете интервалната си тренировка.

  Interval training start Trainer

 8. Ако искате да спрете интервалната тренировка, преди да сте завършили всички повторения, задръжте средния бутон натиснат, за да отворите опциите за спортния режим, и изключете Intervals.

бележка:

Докато сте в екрана с интервалите, бутоните работят, както обикновено; например, ако натиснете горния десен бутон, това ще постави на пауза записа на цялата тренировка, а не само на интервалната тренировка.

След като сте спрели записа на цялата тренировка, интервалната тренировка автоматично се изключва за този спортен режим. Другите настройки обаче остават, за да можете лесно да започнете същата тренировка следващия път, когато използвате този спортен режим.

Плуване

Можете да използвате вашия Suunto 3 Fitness за плуване в басейни.

Когато използвате спортен режим за плуване в басейн, часовникът определя дистанцията, като отчита дължината на басейна. Преди да започнете да плувате, можете да промените дължината на басейна в опциите за режим „Спорт“, според необходимото.

бележка:

Сензорът за сърдечен ритъм на китката може да не работи под вода. Използвайте гръден сензор за сърдечен ритъм, за да получите по-надеждно проследяване на сърдечния ритъм.

Усещане

Ако тренирате редовно е важно да проследявате какво усещате след всяка тренировка, тъй като това е важен показател за цялостното ви физическо състояние.

Има пет степени на усещания, от които да изберете:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

От вас зависи да решите какво точно означава всяка от тези опции. Важното е да ги използвате всеки път.

След всяка тренировка можете да запишете в часовника как сте се чувствали, непосредствено след края на записа, като отговорите на въпроса „How was it?”.

feeling how was it Trainer

Можете да пропуснете отговора на въпроса, като натиснете средния бутон.

Тема на дисплея

За да можете по-лесно да разчитате екрана на часовника си, докато тренирате или навигирате, можете да избирате между светли и тъмни теми.

При светла тема фонът на дисплея е светъл, а цифрите са тъмни.

При тъмна тема контрастът е наобратно – фонът е тъмен, а цифрите са светли.

Темата е цялостна настройка, която можете да промените в часовника си от опциите във всеки спортен режим.

За да промените темата на дисплея от опциите при спортен режим:

 1. От циферблата на часовника натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Excercise (Упражнение) или натиснете средния бутон.
 3. Отворете някой спортен режим и натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите на спортния режим.
 4. Превъртете надолу до Theme (Тема) и натиснете средния бутон.
 5. Превключете между светла и тъмна тема, като натиснете горния и долния десен бутон, и потвърдете със средния бутон.
 6. Превъртете обратно, за да излезете от опциите на спортния режим и да стартирате (или затворите) спортния режим.

Table of Content