Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Gabay sa User

Pang-araw-araw na aktibidad

Pag-track sa aktibidad

Sinusubaybayan ng iyong relo ang iyong pangkalahatang antas ng aktibidad sa buong araw. Isa itong mahalagang salik kung plano mo lang maging fit at malusog o kung nagsasanay ka para sa paparating na kumpetisyon. Mabuti ang maging aktibo, ngunit kapag nagsasanay nang matindi, kailangan mong magkaroon ng mga wastong araw ng pahinga na may mababang aktibidad.

Ang counter ng aktibidad ay awtomatikong nagre-reset sa hatinggabi araw-araw. Sa pagtatapos ng linggo, magbibigay ang relo ng buod ng iyong aktibidad.

Mula sa display ng watch face, pindutin ang lower right button hanggang makita mo ang iyong kabuuang mga hakbang para sa araw na iyon.

SF3 Total Steps

Binibilang ng iyong relo ang mga hakbang gamit ang isang accelerometer. Ang kabuuang bilang ng hakbang ay naiipon 24/7, habang nagre-record rin ng mga sesyon ng pagsasanay at iba pang gawain. Gayunpaman, sa ilang mga tiyak na sports, tulad ng paglangoy at pagbisikleta, ang mga hakbang ay hindi mabibilang.

Bukod pa sa mga hakbang, maaari mong pindutin ang upper left button para makita ang mga tinatayang calorie para sa araw na iyon.

SF3 Calories

Ang malaking bilang sa gitna ng display ay ang tinantyang bilang ng mga aktibong calorie na nasunog mo sa araw na iyon. Sa ibaba nito makikita mo ang kabuuang nasunog na mga calorie. Ang kabuuan ay kinabibilangan ng parehong mga aktibong calorie at ang iyong Basal Metabolic Rate (tingnan sa ibaba).

Ang singsing sa parehong mga display ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa iyong pang araw-araw na mga layunin na aktibidad. Maaaring baguhin ang mga target na ito ayon sa mga personal mong kagustuhan (tingnan sa ibaba).

Maaari mo ring tingnan ang iyong mga hakbang sa nakalipas na pitong araw sa pamamagitan ng minsang pagpindot sa middle button. Pinduting muli ang middle button para makita ang mga calorie na nasunog sa loob ng nakaraang pitong araw.

SF Steps 7day

Habang nasa display ng mga hakbang o mga calorie, pindutin ang lower right button para makita ang eksaktong mga numero para sa bawat araw.

Mga layunin sa aktibidad

Maaari mong ayusin ang iyong araw-araw na mga layunin para sa mga hakbang at mga calorie. Habang nasa display ng aktibidad, panatiliing nakapindot ang middle button para buksan ang mga setting ng layunin sa aktibidad.

Daily HR setting Trainer

Kapag itinatakda ang iyong mga layuning hakbang, tukuyin mo ang kabuuang bilang ng mga hakbang para sa araw.

Nakabatay ang kabuuang mga calorie na nasusunog mo sa bawat sa dalawang salik: ang iyong Basal Metabolic Rate (BMR) at ang pisikal mong aktibidad.

Activity Goals calories Trainer

Ang iyong BMR ay ang dami ng mga calorie na masusunog ng iyong katawan habang nagpapahinga. Ito ang mga calorie na kailangan ng iyong katawan para manatiling mainit-init at magsagawa ng mga pangunahing kilos tulad ng pagkisap ng iyong mga mata o pagpintig ng iyong puso. Ang bilang na ito ay batay sa iyong personal na profile, kabilang ang mga salik na tulad ng edad at kasarian.

Kapag magtatakda ka ng layuning calorie, tukuyin mo kung gaano karaming calorie ang nais mong sunugin bilang karagdagan sa iyong BMR. Ito ang tinatawag na iyong mga aktibong calorie. Ang singsing sa palibot ng display ng aktibidad ay umuusad ayon sa kung gaano karaming aktibong calorie ang susunugin mo sa buong araw kumpara sa iyong layunin.

Instant HR

Ang display ng instant HR ay nagbibigay ng isang mabilisang snapshot ng iyong heart rate. Ipinapakita ng display ang iyong kasalukuyang heart rate.

SF3 Instant HR

Para makita ang instant HR:

  1. Mula sa view ng watch face, pindutin ang bottom right button para mag-scroll papunta sa instant na display HR.

  2. Pindutin ang lower left button para lumabas sa display at bumalik sa view ng watch face.

Pang-araw-araw na HR

Ang pang-araw-araw na HR display ay nagbibigay ng isang 12 oras na view ng iyong heart rate. Isa itong kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa, halimbawa, pag-recover mo pagkatapos ng isang mabigat na sesyon ng pagsasanay.

Ipinapakita ng display ang iyong heart rate sa loob ng 12 oras bilang isang graph. Na-plot ang graph gamit ang iyong average na heart rate batay sa mga 24 na minutong time slot. Karagdagan pa, makakakuha ka ng pinakamababang heart rate sa panahon ng 12 oras.

Ang iyong minimum na heart rate sa nakalipas na 12 oras ay isang magandang pahiwatig ng iyong pag-recover. Kung mas mataas ito kaysa sa karaniwan, malamang ay hindi ka pa ganap na nakaka-recover mula sa huli mong sesyon sa pag-eehersisyo.

SF3 HR 12h

Kung magre-record ka ng isang ehersisyo, ipapakita ng mga pang-araw-araw na value ng HR ang tumaas na heart rate mula sa iyong pagsasanay. Pero tandaang mga average lang ang mga rate sa graph. Kung aabot sa 200 bpm ang iyong heart rate habang nag-eehersisyo, hindi ipapakita ng graph ang maximum na value, sa halip, ipapakita nito ang average mula sa nakalipas na 24 na minuto kung kailan naabot mo ang nabanggit na pinakamataas na rate.

Bago mo makita ang graph ng iyong pang-araw-araw na HR, kailangan mo munang i-activate ang feature na pang-araw-araw na HR. Maaari mong i-on o i-off ang feature mula sa mga iyon sa mga setting sa ilalim ng Activity Kung nasa display ka ng heart rate, maaari mo ring i-access ang mga setting ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button.

Kapag naka-on ang pang-araw-araw na feature ng HR, regular na ia-activate ng iyong relo ang optical na heart rate sensor para suriin ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Bahagya nitong pinapalakas ang pagkonsumo ng baterya.

Daily HR setting Trainer

Sa oras na ma-activate ito, kailangan ng iyong relo ng 24 na minuto bago nito simulang ipakita ang impormasyon ng pang-araw-araw na HR.

Para makita ang pang-araw-araw na HR:

  1. Mula sa view ng watch face, pindutin ang lower right button para mag-scroll papunta sa instant na display HR.
  2. Pindutin ang middle button para lumipat sa display ng pang-araw-araw na HR.

Kapag pinindot ang lower right button sa display na Daily HR, ipapakita nito ang antas ng enerhiyang nakokonsumo mo bawat araw, batay sa iyong heart rate.

Table of Content