Mga Timer
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Gabay ng Gumagamit - 2.0

Table of Content

Mga Timer

Mga Timer

Pag-activate ng stopwatch

Pinahihintulutan ka ng stopwatch na sukatin ang oras nang hindi nagsisimula ng ehersisyo. Matapos mong i-activate ang stopwatch, ipinapakita ito bilang karagdagang display sa Time na mode.

Upang i-activate/i-deactivate ang stopwatch:

  1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
  2. Mag-scroll sa Timers (Mga Timer) gamit ang Light Lock at pumasok sa pamamagitan ng Next.
  3. Pindutin ang Next upang piliin ang Stopwatch (Stopwatch).

activating stopwatch