Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Gabay sa User - 2.1

Pag-a-adjust sa mga setting

Para pumunta at i-adjust ang mga setting:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Mag-scroll sa menu gamit ang Start Stop at Light Lock.
 3. Pindutin ang Next para maglagay ng setting.
 4. Pindutin ang Start Stop at Light Lock para i-adjust ang mga setting.
 5. Pindutin ang Back Lap para bumalik sa nakaraang view sa mga setting, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas sa menu ng mga opsyon.

adjusting settings Ambit2

Maaari mong pasukin ang mga sumusunod na opsiyon:

Personal

 • Taon ng kapanganakan
 • Timbang
 • Max na HR
 • Kasarian

PangkalahatangMga Format

 • Wika
 • Unit system
  • Metric
  • Imperial
  • Advanced (Advanced): Hinahayaan kang mag-customize ng pinaghalong setting na imperial at metric ayon sa gusto mo sa Movescount.
 • Position format (Format ng posisyon):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Format ng oras): 12 h o 24 h
 • Date format (Format ng petsa): aa.bb.tt, bb/aa/tt

Oras/petsa

 • GPS timekeeping (Pag-ooras ng GPS): naka-on o naka-off
 • Dual time (Dalawahang oras): mga oras at minuto
 • Alarm (Alarma): naka-on/naka-off, mga oras at minuto
 • Time (Oras): mga oras at minuto
 • Date (Petsa): taon, buwan, araw

Mga tone/display

 • Invert display (Baligtarin ang display): binabaligtad ang kulay ng display
 • Button lock
  • Time mode lock (Lock ng time mode): Button lock sa Time mode.
   • Actions only (Mga Aksyon lang): Naka-lock ang mga menu na magsimula at mga opsyon.
   • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
  • Sport mode lock (Lock ng sport mode): Button lock sa mga sport mode.
   • Actions only (Mga Aksyon lang): Ang Start Stop, Back Lap at ang mga menu ng opsyon ay naka-lock sa panahon ng ehersisyo.
   • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
 • Tones (Mga tone):
  • All on (Lahat naka-on): naka-activate ang button ng mga tone at system
  • Buttons Off (Naka-off ang mga Button): mga system tone lang ang naka-activate
  • All off (Lahat naka-off): naka-off ang lahat ng mga tone
 • Backlight (Backlight): Mode (Mode):

  • Normal (Normal): Naka-on ang backlight ng ilang segundo kapag pinindot mo ang Light Lock at kapag tumunog ang alarma.
  • Off (Naka-off): Ang backlight ay hindi gagana sa pamamagitan ng pagpindot ng button o kapag tumunog ang alarma.
  • Night (Gabi): Pagaganahin ang backlight nang ilang segundo kapag pinindot mo ang anumang button at kapag tumunog ang alarma. Gamit ang Night (Gabing) mode ay lubhang nakakabawas sa tagal ng baterya.
  • Toogle (Magpapalit-palit): Gagana ang backlight kapag pinindot mo ang Light Lock. Mananatili itong naka-on hanggang sa pindutin mo ulit ang Light Lock.

  • Brightness (Liwanag): I-adjust ang liwanag ng backlight (naka-porsiyento).

 • Display contrast (Contrast ng display): I-adjust ang contrast ng display (naka-porsiyento).

Compass

 • Calibration (Pagka-calibrate): Simulan ang pagka-calibrate sa compass.
 • Declination (Deklinasyon): I-set ang value ng deklinasyon ng compass.

Mapa

 • Oryentasyon
  • Heading up (Pataas ang heading): Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang heading paitaas.
  • North up (Pataas ang hilaga): Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang hilaga paitaas.
PAALALA:

Ang alarma ay tutunog kahit naka-off ang lahat ng tone.

Alti-Baro

 • FusedAlti: Itakda ang FusedAlti on/off.
 • Profile (Naka-on/naka-off ang FusedAlti na Profile): altimeter, barometer, awtomatiko
 • Reference (Reperensya): altitude, sea level

I-pair

 • Bike PODs (Mga Bike POD): I-pair ang isang bike POD.
 • Power POD (Power POD): I-pair ang isang power POD.
 • HR belt (HR belt): I-pair ang HR belt.
 • Foot POD (Foot POD): Mag-pair ng isang Foot POD
 • Cadence POD (Cadence POD): I-pair ang isang cadence POD.

Table of Content