Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Използване на бутоните

Suunto Ambit2 R разполага с пет бутона, които ви дават достъп до всички функции.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • достъп до старт менюто
 • пауза и подновяване на тренировка или таймер
 • задръжте натиснат, за да прекратите и запишете тренировка
 • увеличаване на стойност или придвижване нагоре в настройките

Next:

 • преминаване между различните дисплеи
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции в спортни режими
 • приемане на настройка

Light Lock:

 • активиране на подсветката
 • задръжте натиснат за заключване/отключване на бутоните
 • намаляване на стойност или придвижване надолу в настройките

View:

 • променя изгледите в режим time (време) и по време на тренировка
 • задръжте натиснат, за да превключвате между светъл и тъмен дисплей
 • задръжте натиснат, за да отваряте преки пътища, свързани с контекста (вижте по-долу)

Back Lap:

 • връща се към предишната стъпка
 • добавя обиколка по време на тренировка
подшушвам:

При промяна на стойностите, можете да увеличите скоростта, като задържите бутона Start Stop или Light Lock натиснат, докато стойностите започнат да се превъртат по-бързо.

Дефиниране на преки пътища

По подразбиране, когато задържите View натиснат в режим Time (Време), превключвате дисплея между светъл и тъмен. Това натискане на бутон може да се промени и вместо това да отваря конкретна опция от менюто.

За да дефинирате пряк път:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Стигнете до елемента от меню, до който искате да създадете пряк път.
 3. Задръжте View, за да създадете прекия път.
бележка:

Не може да се създават преки пътища за всички възможни елементи от менюта, например за индивидуални логове.

В други режими задържането на View натиснат отваря предварително дефинирани преки пътища. Когато компасът е активен например можете да отворите настройките на компаса, като задържите View натиснат.

Table of Content