Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO 40+ COUNTRIES OVER THE WORLD | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content
 • Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвоете своя Product Name с опционален колан за сърдечен ритъм или POD за крак от Suunto, за да получавате допълнителна информация за скорост, разстояние и ритъм по време на тренировка. Могат да се използват и други ANT+ колани за сърдечен ритъм или POD-ове за крака. Посетете www.thisisant.com/directory за списък на съвместимите продукти ANT+.

Коланът за сърдечен ритъм и/или POD-а, включени в пакета с вашия Product Name, вече са сдвоени. Сдвояването е необходимо, само ако искате да използвате нов колан за сърдечен ритъм или POD с часовника.

За сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм:

 1. Активирайте POD-а/колана за сърдечен ритъм:
 2. Колан за сърдечен ритъм навлажнете контактните повърхности и си сложете колана.
 3. POD за крак: разтръскайте за кратко или ударете петата на крака с POD-а в земята.
 4. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 5. Превъртете до Pair (Сдвояване) с Light Lock и изберете с Next.
 6. Превъртайте опциите за аксесоари със Start Stop и Light Lock.
 7. Натиснете Next, за да изберете POD или колан за сърдечен ритъм, и започнете сдвояването.
 8. Дръжте своя Product Name близо до POD-а/колана (<30 см) и изчакайте часовниика да ви уведоми, че сдвояването с POD-а/колана е извършено. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете Start Stop, за да опитате отново, или Light Lock, за да се върнете към настройката за сдвояване.

pairing pod AMBIT2 R

подшушвам:

Можете също така да активирате колана за сърдечен ритъм, като го навлажните и притиснете двете електродни контактни повърхности.

Отстраняване на проблеми: Сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно

Ако сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно, пробвайте следното:

 • Проверете дали ремъкът е свързан към модула.
 • Проверете дали носите колана за сърдечен ритъм правилно (вижте Поставяне на колан за сърдечен ритъм).
 • Проверете дали електродните контактни повърхности на колана за сърдечен ритъм са влажни.

За повече информация относно сдвояване с POD-ове вижте потребителските ръководства на самите POD-ове.

Table of Content