Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Gabay sa User - 2.6

Pagsubaybay sa Aktibidad

Sinusubaybayan ng iyong relo ang iyong pangkalahatang antas ng aktibidad sa buong araw. Isa itong mahalagang salik kung plano mo lang maging fit at malusog o kung nagsasanay ka para sa paparating na kumpetisyon.

Mabuti ang maging aktibo, ngunit kapag nagsasanay nang matindi, kailangan mong magkaroon ng mga wastong araw ng pahinga na may mababang aktibidad.

Ang counter ng aktibidad ay awtomatikong nagre-reset sa hatinggabi araw-araw. Sa katapusan ng linggo (Linggo), ang relos ay nagbibigay ng isang buod ng iyong aktibidad sa pagpapakita ng iyong average para sa linggo at araw-araw na mga kabuuan.

Mula sa harapang display ng relos, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button upang makita ang iyong kabuuang hakbang para sa araw.

ActivityMonitoring steps Spartan

Binibilang ng iyong relo ang mga hakbang gamit ang isang accelerometer. Ang kabuuang bilang ng hakbang ay naiipon 24/7, habang nagre-record rin ng mga sesyon ng pagsasanay at iba pang gawain. Gayunpaman, sa ilang mga tiyak na sports, tulad ng paglangoy at pagbisikleta, ang mga hakbang ay hindi mabibilang.

Bilang karagdagan sa mga hakbang, maaari mong i-tap ang display upang makita ang tinatayang mga calorie para sa araw.

ActivityMonitoring calories Spartan

Ang malaking bilang sa gitna ng display ay ang tinantyang bilang ng mga aktibong calorie na nasunog mo na sa araw na iyon. Sa ibaba nito makikita mo ang kabuuang nasunog na mga calorie. Ang kabuuan ay kinabibilangan ng parehong mga aktibong calorie at ang iyong Basal Metabolic Rate (tingnan sa ibaba).

Ang singsing sa parehong mga display ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa iyong pang araw-araw na mga layunin na aktibidad. Maaaring baguhin ang mga target na ito ayon sa personal mong mga kagustuhan (tingnan sa ibaba).

Maaari mo ring tingnan ang iyong hakbang sa nakalipas na pitong araw sa pamamagitan ng pag-swipe sa kanan. Mag-swipe pakaliwa o pinduting muli ang middle button para makita ang pagkonsumo ng mga calorie.

ActivityMonitoring steps week

Mag-swipe pataas para tingnan ang iyong aktibidad sa nakalipas na pitong araw bilang mga numero sa halip na isang graph.

Mga layunin sa aktibidad

Maaari mong ayusin ang iyong araw-araw na mga layunin para sa mga hakbang at mga calorie. Kapag nasa display ng aktibidad, i-tap at i-hold ang iyong daliri sa screen o panatilihing nakapindot sa middle button upang buksan ang mga setting ng layunin sa aktibidad.

Activity Goals

Kapag itinatakda ang iyong mga layuning hakbang, tukuyin mo ang kabuuang bilang ng mga hakbang para sa araw.

Ang kabuuang calories na nasunog mo bawat araw ay base sa dalawang salik: ang iyong Basal Metabolic Rate (BMR) at ang pisikal na aktibidad.

Activity Goals calories

Ang iyong BMR ay ang dami ng mga calorie na masusunog ng iyong katawan habang nagpapahinga. Ito ang mga calorie na kailangan ng iyong katawan para manatiling mainit-init at magsagawa ng mga pangunahing kilos tulad ng pagkisap ng iyong mga mata o pagpintig ng iyong puso. Ang bilang na ito ay batay sa iyong personal na profile, kabilang ang mga salik na tulad ng edad at kasarian.

Kapag magtatakda ka ng layuning calorie, tukuyin mo kung gaano karaming calorie ang nais mong sunugin bilang karagdagan sa iyong BMR. Ito ang tinatawag na iyong mga aktibong calorie. Ang singsing sa palibot ng display ng aktibidad ay umuusad ayon sa kung gaano karaming aktibong calorie ang susunugin mo sa buong araw kumpara sa iyong layunin.

Instant HR

Ang display ng instant heart rate (HR) ay nagbibigay ng isang mabilisang snapshot sa bilis ng pagtibok ng iyong puso.

Mula sa watch face view, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button para mag-scroll papunta sa display ng HR.

Instant HR

Mag-swipe pababa o pindutin ang pataas na button upang lumabas sa display at bumalik sa watch face view.

Pang-araw-araw na HR

Ang pang-araw-araw na HR display ay nagbibigay ng isang 12 oras na view ng iyong heart rate. Isa itong kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa, halimbawa, pag-recover mo pagkatapos ng isang mabigat na sesyon ng pagsasanay.

Ipinapakita ng display ang iyong heart rate sa loob ng 12 oras bilang isang graph. Na-plot ang graph gamit ang iyong average na heart rate batay sa mga 24 na minutong time slot. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pagpindot sa lower button, makakakuha ka ng isang pagtatantya ng average na rate ng pagkonsumo mo ng calorie kada oras at ng pinakamabagal na pagtibok ng iyong puso sa loob ng 12 oras.

Ang iyong minimum na heart rate sa nakalipas na 12 oras ay isang magandang pahiwatig ng iyong pag-recover. Kung mas mataas ito kaysa sa karaniwan, malamang ay hindi ka pa ganap na nakaka-recover mula sa huli mong sesyon sa pagsasanay.

Daily HR

Kung magre-record ka ng isang ehersisyo, ipapakita ng mga pang-araw-araw na value ng HR ang pagbilis ng pagtibok ng iyong puso at ang paglakas ng pagkonsumo mo ng calorie mula sa iyong pagsasanay. Ngunit tandaan na mga average lang ang graph at mga rate ng pagkonsumo. Kung aabot sa 200 bpm ang iyong heart rate habang nag-eehersisyo, hindi ipapakita ng graph ang maximum na value, sa halip, ipapakita nito ang average mula sa nakalipas na 24 na minuto kung kailan naabot mo ang nabanggit na pinakamataas na rate.

Para makita mo ang mga value ng display ng pang-araw-araw na HR, kailangan mong i-activate ang feature na pang-araw-araw na HR. Maaari mong i-toggle sa naka-on o naka-off ang feature mula sa mga setting sa ilalim ng Activity. Kung nasa display ka ng pang-araw-araw na HR, maaari mo ring i-access ang mga setting ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button.

Kapag naka-on ang pang-araw-araw na feature ng HR, regular na ia-activate ng iyong relo ang optical na heart rate sensor para suriin ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Bahagya nitong pinapalakas ang pagkonsumo ng baterya.

Daily HR setting

Sa oras na ma-activate ito, kailangan ng iyong relo ng 24 na minuto upang maipakita ang impormasyon ng pang-araw-araw na HR.

Para makita ang pang-araw-araw na HR:

  1. Mula sa watch face view, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button para mag-scroll papunta sa display ng HR.
  2. Mag-swipe pakaliwa para pumasok sa display ng pang-araw-araw na HR.
  3. Mag-swipe pataas o pindutin ang lower button para makita ang iyong pagkonsumo ng calorie.

Table of Content