Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto EON Core Käyttöopas - 2.0

Dekompressioalgoritmi

Suunnon dekompressiomallin kehitys alkoi 1980-luvulla, kun Suunto otti käyttöön M-arvoihin perustuvan Bühlmannin mallin Suunto SME:ssä. Tutkimus- ja kehitystyö on jatkunut siitä lähtien sekä talon ulkopuolisten että omien asiantuntijoiden avulla.

1990-luvun lopulla Suunto otti yhteiskäyttöön aiemman M-arvoon perustuvan mallin kanssa tohtori Bruce Wienken RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) -kuplamallin. Ensimmäiset myyntiin tulleet tuotteet, joissa oli tämä ominaisuus, olivat ikoniset Suunto Vyper ja Suunto Stinger. Nämä tuotteet paransivat sukeltajien turvallisuutta merkittävästi, sillä ne ottivat huomioon useita sukellusolosuhteita, joita vain liukenevia kaasuja käyttävät mallit eivät huomioineet:

 • jatkuva useana päivänä sukeltamisen valvonta
 • lyhyin väliajoin tehtävän toistuvan sukeltamisen laskeminen
 • edeltävää sukellusta syvemmälle sukeltamiseen reagoiminen
 • sopeutuminen nopeisiin nousuihin, jotka aiheuttavat mikrokuplien (silent-bubble) muodostumisen
 • yhtenäisyyden soveltaminen todellisiin kaasukinetiikan fysiikan lakeihin.

Suunto Fused™ RGBM 2 yhdistää ja parantaa arvostettuja Suunto RGBM- ja Suunto Fused™ RGBM -dekompressiomalleja, jotka Suunto on kehittänyt yhdessä Dr. Bruce Wienken kanssa. (Suunnon sukellusalgoritmit ovat vuosikymmenten kehityksen, testauksen ja tuhansien sukellusten aikana kerätyn asiantuntemuksen ja tiedon tulos.)

Suunto Fused™ RGBM 2 -mallissa kudoksen puoliintumisajat johdetaan Wienken FullRGBM:stä, jossa ihmiskeho on mallinnettu 15 erilaisella kudosryhmällä. FullRGBM voi hyödyntää näitä lisäkudoksia ja mallintaa kaasunoton ja -poiston tarkemmin. Typen ja heliumin otto- ja poistomäärät kudoksissa lasketaan erikseen.

Fused™ RGBM 2 tukee avoimen kierron ja suljetun kierron sukelluksia enintään 150 metrin syvyyteen. Aiempiin algoritmeihin verrattuna Fused™ RGBM 2 on vähemmän konservatiivinen syvillä paineilmasukelluksilla ja sallii siten lyhyemmät nousuajat. Lisäksi algoritmi ei enää vaadi, ettei kudoksissa ole lainkaan kaasujäämiä lentokieltoaikoja laskettaessa, mikä lyhentää viimeisen sukelluksen ja lentämisen välistä pakollista väliaikaa.

Suunto Fused™ RGBM 2:n etuna on parempi turvallisuus, koska se pystyy mukautumaan monenlaisiin tilanteisiin. Vapaa-ajan sukeltajille se voi tarjota hieman pidempiä suoranousuaikoja valitun henkilökohtaisen asetuksen mukaan. Avoimen kierron teknisille sukeltajille se mahdollistaa heliumkaasuseosten käyttämisen – syvemmälle ja pidempään sukellettaessa heliumpohjaiset kaasuseokset tarjoavat lyhyemmät nousuajat. Lisäksi suljetun kierron sukeltajille Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmi tarjoaa täydellisen työkalun muuna kuin valvovana asetuspistesukellustietokoneena.

HUOMAUTUS:

Suunto EON Core -laitteen ohjelmistoversiota 2.0 vanhemmissa versioissa on Suunto Fused RGBM -algoritmi. Kun päivität laitteen, ohjelmisto päivittää sukellusalgoritmin uusimpaan versioon.

HUOMAUTUS:

Varmista, että Suunto-sukellustietokoneessasi on aina viimeisin ohjelmisto ja sen myötä viimeisimmät päivitykset ja parannukset. Tarkista ennen jokaista sukellusmatkaa osoitteesta www.suunto.com/support, onko Suunto julkaissut uuden ohjelmistopäivityksen laitteellesi. Jos päivitys on saatavilla, asenna se ennen sukellusta. Päivityksillä pyritään parantamaan käyttäjäkokemustasi, ja ne ovat osa Suunnon jatkuvan tuotekehityksen ja tuotteiden parantamisen filosofiaa.

Sukeltajan turvallisuus

Koska kaikki dekompressiomallit ovat täysin teoreettisia eivätkä valvo sukeltajan varsinaista kehoa, mikään dekompressiomalli ei voi taata sukeltajantaudilta välttymistä. Kokeellisesti on osoitettu, että keho mukautuu dekompressioon jossain määrin, kun sukeltamista harrastaa toistuvasti ja usein. Säännöllisesti sukeltaville, jotka ovat valmiita ottamaan suuremman henkilökohtaisen riskin, on tarjolla kaksi henkilökohtaista säätöasetusta (P-1 ja P-2).

HUOMIO:

Käytä aina samoja henkilökohtaisia ja korkeussäätöasetuksia todellisessa sukelluksessa kuin suunnittelussakin. Henkilökohtaisen säätöasetuksen suurentaminen suunnitellusta asetuksesta ja korkeussäätöasetuksen suurentaminen voi aiheuttaa pidempiä dekompressioaikoja syvemmällä ja suurentaa siten tarvittavan kaasun määrää. Hengityskaasu saattaa loppua veden alla, jos henkilökohtaista asetusta on muutettu sukelluksen suunnittelun jälkeen.

Happialtistus

Happialtistuslaskelmat perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin altistusaikojen rajataulukoihin ja periaatteisiin. Tämän lisäksi sukellustietokone käyttää useita menetelmiä happialtistuksen varovaiseen arvioimiseen. Esimerkiksi:

 • Näkyvissä olevat happialtistuslaskelmat korotetaan seuraavaan prosenttiarvoon.
 • Enintään 1,6 baarin (23,2 psi) CNS%-rajat perustuvat vuoden 1991 NOAA-sukellusoppaan rajoihin.
 • OTU-valvonta perustuu pitkäaikaiseen päivittäiseen sietotasoon ja palautumisnopeus on pienempi.

Sukellustietokoneen näyttämät happitiedot on lisäksi suunniteltu niin, että kaikki varoitukset ja näytöt näkyvät asianmukaisissa sukelluksen vaiheissa. Esimerkiksi seuraavat tiedot ovat näkyvissä ennen sukellusta ja sen aikana, kun tietokone on Air/Nitrox- tai Trimix-tilassa (jos helium on otettu käyttöön):

 • Valittu O2% (ja mahdollinen heliumprosentti)
 • CNS% ja OTU (näkyvät vain DM5-ohjelmalla mukautuksen jälkeen)
 • Äänimerkki, kun CNS%-arvo saavuttaa 80 %:n lukeman, ja ilmoitus, kun 100 % ylittyy
 • Ilmoitukset, kun OTU on 250 ja uudelleen, kun 300:n raja ylittyy
 • Äänimerkki, kun pO2-arvo ylittää esiasetetun rajan (korkea pO2 -varoitus)
 • Äänimerkki, kun pO2-arvo on alle 0,18 (alhainen pO2 -varoitus)
VAROITUS:

KUN HAPPIPITOISUUSRAJA ILMAISEE, ETTÄ ENIMMÄISRAJA ON SAAVUTETTU, SINUN ON TOIMITTAVA HETI, JOTTA HAPPIALTISTUS VÄHENEE. Jos et yritä heti vähentää happialtistusta saatuasi CNS%/OTU-varoituksen, happimyrkytyksen, vamman tai kuoleman vaara kasvaa nopeasti.

Sisällysluettelo