Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.6

Do Not Disturb mode

Ang Do Not Disturb mode ay isang setting na nagmu-mute sa lahat ng tunog at vibration, at nagpapadilim sa screen, kaya talagang kapaki-pakinabang na opsyon ito kapag halimbawa, suot mo ang relo sa isang teatro o sa anumang kapaligiran kung saan gusto mo pa ring gumana nang normal ang relo, ngunit tahimik.

Para i-on/i-off ang Do Not Disturb mode:

  1. Mula sa mukha ng relo, pindutin nang matagal ang button sa gitna para buksan ang menu ng mga shortcut.
  2. Mag-swipe pataas o pindutin ang button sa ibaba para mag-scroll pababa sa Do Not Disturb mode.
  3. I-tap ang screen o pindutin ang button sa gitana para kumpirmahin ang pinili mo.

Do Not Disturb Spartan

Kung may nakatakda kang alarm, normal itong tutunog at madi-disable ang Do Not Disturb mode, maliban na lang kung isu-snooze mo ang alarm.

Sisällysluettelo