Suunto Spartan Sport Wrist HR - Mga Feature - Wika at unit system

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.0

Wika at unit system

Wika at unit system

Maaari mong palitan ang wika at unit system ng iyong relo mula sa mga setting sa ilalim ng General (Pangkalahatan) » Language (Wika).