Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.6

Copyright

© Suunto Oy 3/2016. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Ang Suunto, mga pangalan ng produkto ng Suunto, logo ng mga ito, at iba pang trademark at pangalan ng brand na Suunto ay mga rehistrado at hindi rehistradong trademark ng Suunto Oy. Ang dokumentong ito at ang mga nilalaman nito ay pag-aari ng Suunto Oy, at para lang sa paggamit ng mga kliyente upang makakuha ng kaalaman at impormasyon tungkol sa paggana ng mga produkto ng Suunto. Ang mga nilalaman nito ay hindi dapat gamitin o ipamahagi para sa iba pang layunin, at/o ipaalam, ibunyag, o kopyahin nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Suunto Oy. Bagama’t ginawa namin ang lahat upang matiyak na detalyado at tumpak ang nilalaman ng dokumentasyong ito, hindi namin ginagarantiya, ipinahayag man o ipinabatid, ang katumpakan nito. Maaaring baguhin ang nilalaman ng dokumentong ito anumang oras nang walang abiso. Mada-download ang pinakabagong bersyon ng dokumentasyong ito sa www.suunto.com.

Sisällysluettelo