Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.6

Sensor ng bilis ng pagtibok ng puso sa dibdib

Maaari kang gumamit ng isang sensor ng bilis ng pagtibok ng puso na compatible sa Bluetooth® Smart gaya ng Suunto Smart Sensor sa iyong Suunto Spartan Sport Wrist HR upang makakuha ng tumpak na impormasyon tungkol sa tindi ng iyong ehersisyo.

Kung gagamitin mo ang Suunto Smart Sensor, matatandaan din ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Magba-buffer ng data ang function sa memory ng sensor kung maaantala ang koneksyon sa iyong relo, halimbawa, kapag naglalangoy ka (walang transmission sa ilalim ng tubig).

Ibig sabihin pa nito, maaari mong iwanan ang iyong relo pagkatapos magsimula ng isang recording. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring sumangguni sa Gabay ng User sa Suunto Smart Sensor.

Sumangguni sa gabay ng user sa Suunto Smart Sensor o iba pang sensor ng bilis ng pagtibok ng puso na compatible sa Bluetooth® Smart para sa karagdagang impormasyon.

Tingnan ang Pagpapares ng mga POD at sensor para sa mga tagubilin sa pagpapares ng isang HR sensor sa iyong relo.

Sisällysluettelo