Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.1

Trasy

Możesz utworzyć trasę w serwisie Movescount lub zaimportować trasę utworzoną w innej usłudze.

Aby dodać trasę:

 1. Przejdź do strony www.movescount.com i zaloguj się.
 2. Zsynchronizuj Suunto Traverse z Movescount za pomocą oprogramowania Suuntolink i dostarczonego kabla USB.

Trasy można również usunąć w serwisie Movescount.

Nawigacja po trasie

Możesz prowadzić nawigację po trasie przeniesionej do urządzenia Suunto Traverse z serwisu Movescount (patrz punkt 3.20 Trasy) lub z rejestru w dzienniku z danymi GPS. Uzyskasz podgląd trasy na podstawie listy trasy lub wyboru dziennika.

Przed pierwszym użyciem kompasu musisz go skalibrować (zobacz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek zacznie szukać sygnału GPS. Po odebraniu sygnału GPS możesz rozpocząć nawigację po trasie.

Aby nawigować po trasie:

 1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Przejdź do Trasy lub NAWIGACJA i naciśnij przycisk NEXT, aby wejść.
 4. Przejdź do trasy, którą chcesz nawigować, za pomocą przycisku START lub LIGHT i naciśnij przycisk NEXT.
 5. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać pozycję Nawiguj. Cała nawigacja jest rejestrowana. Jeśli zegarek ma więcej niż jeden tryb sportowy, zobaczysz prośbę o wybranie jednego z nich.
 6. Wybierz opcję Do przodu lub Do tyłu, aby określić kierunek, w którym chcesz się poruszać (od pierwszego czy od ostatniego punktu trasy).

route select direction

 1. Rozpocznij nawigację. Zegarek poda informację, gdy zbliżysz się do początku trasy.

route begin

 1. Zegarek poinformuje również o dotarciu do celu.
PORADA:

Możesz też rozpocząć nawigację podczas rejestrowania aktywności (zobacz Rejestrowanie aktywności).

Podczas nawigacji

Podczas nawigacji naciśnij przycisk VIEW, aby przejść do następujących widoków:

 • pełny widok trasy, pokazujący całą trasę;
 • powiększony widok trasy: domyślnie widok powiększony jest skalowany do 100 m (0,1 mili) lub pokazywany w większej skali, jeśli znajdujesz się daleko od trasy.

Widok trasy

W pełnym widoku trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • (1) Strzałka wskazująca lokalizację i odpowiedni kierunek.
 • (2) Początek i koniec trasy.
 • (3) Najbliższy punkt POI jest wyświetlany w formie ikony.
 • (4) Skala widoku trasy.

route track view

UWAGA:

W pełnym widoku trasy północ zawsze znajduje się na górze.

Orientacja mapy

Orientację mapy możesz zmienić w menu opcji w obszarze NAWIGACJA » Ustawienia » Mapa » Orientacja.

 • Kierunek do góry: wyświetla powiększoną mapę z kierunkiem do góry.
 • Północ do góry: wyświetla powiększoną mapę z północą skierowaną do góry.

Widok profilu wysokości

W widoku profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

 1. Pozostała wysokość.
 2. Wykres profilu wysokości w czasie rzeczywistym.
 3. Pozostała droga w dół

ascent profile Traverse

Jeśli zanadto oddalisz się od trasy, wykres profilu nie będzie aktualizowany. Na wykresie widoczny jest wtedy napis Zboczenie z trasy. Aby uzyskać dokładne wyniki wysokości, musisz powrócić na trasę.

Spis treści