Parowanie zegarka z czujnikiem tętna

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.0

Parowanie zegarka z czujnikiem tętna

Parowanie zegarka z czujnikiem tętna

Procedury parowania mogą się różnić w zależności od rodzaju czujnika tętna. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia, które chcesz sparować z zegarkiem Suunto Traverse.

Aby sparować czujnik tętna:

  1. Włącz czujnik tętna.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
  3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji ŁĄCZNOŚĆ i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  4. Naciśnij ponownie przycisk NEXT, aby wybrać opcję Paruj.
  5. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Pas do pomiaru tętna i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  6. Trzymaj zegarek Suunto Traverse blisko urządzenia, z którym chcesz go sparować, aż Suunto Traverse wyświetli powiadomienie, że parowanie zakończyło się sukcesem.