Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.1

Nawigacja z odbiornikiem GPS

Zegarek Suunto Traverse korzysta z satelitarnego systemu nawigacyjnego (GPS, Global Positioning System) w celu określenia aktualnego położenia w terenie. System GPS jest oparty na satelitach, które z prędkością 4 km/s okrążają kulę ziemską na wysokości 20 000 km.

Odbiornik GPS wbudowany w zegarek Suunto Traverse jest zoptymalizowany do stosowania na nadgarstku i odbiera dane z bardzo szerokiego kąta.

Odbiór sygnału GPS

Suunto Traverse automatycznie uruchamia odbiornik GPS po wyborze trybu sportowego z funkcją GPS, wyborze funkcji ustalania lokalizacji lub rozpoczęciu nawigacji.

GPS signal strength Ambit3

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika GPS lub po dłuższym czasie nieużywania go określenie pozycji GPS może trwać dłużej niż zwykle. Kolejne uruchomienia zajmą mniej czasu.

PORADA:

Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, trzymaj zegarek nieruchomo, z odbiornikiem skierowanym w górę. Wybierz też otwartą przestrzeń, w której niebo nie będzie niczym zasłonięte.

PORADA:

Regularnie synchronizuj Suunto Traverse z aplikacją Suunto, aby uzyskać najnowsze dane z satelity (optymalizacja GPS). Skraca to czas określania pozycji GPS i poprawia dokładność śledzenia.

Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału GPS

 • Aby sygnał GPS miał optymalną jakość, część zegarka z odbiornikiem należy skierować do góry. Najlepszą jakość sygnału uzyskuje się na otwartej przestrzeni, gdzie niebo nie jest niczym zasłonięte.
 • Odbiornik GPS zwykle dobrze pracuje w namiotach i pod innymi cienkimi osłonami. Jednak inne obiekty, budynki, gęsta roślinność lub chmury mogą utrudnić odbiór sygnału GPS.
 • Sygnał taki nie przenika przez konstrukcje budynków ani wodę. Dlatego nie próbuj włączać funkcji GPS w budynkach, w jaskiniach ani pod wodą.

Siatka GPS i format położenia

Siatka kartograficzna to linie na mapie wyznaczające układ współrzędnych, w którym mapa została opracowana.

Format położenia to sposób zapisu położenia używany w odbiorniku GPS, wyświetlany na ekranie zegarka. Wszystkie formaty zapisu określają tę samą lokalizację, ale przedstawiają ją w różny sposób. Format położenia można zmienić w ustawieniach zegarka w menu opcji w obszarze OGÓLNE » Formaty » Format położenia.

Można wybrać następujące formaty zapisu położenia:

 • szerokość i długość geograficzna to najczęściej stosowany układ współrzędnych, w którym pozycję można przedstawić jako:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Układ UTM) (Universal Transverse Mercator), który definiuje współrzędne prostokątne w płaszczyźnie poziomej.
 • MGRS (Military Grid Reference System), który jest rozszerzeniem układu UTM i dodatkowo zawiera numer porządkowy strefy, oznaczenie literowe kwadratu o boku 100 km oraz numeryczną reprezentację położenia.

Zegarek Suunto Traverse obsługuje także następujące lokalne układy siatki:

 • Brytyjski (BNG)
 • Fiński (ETRS-TM35FIN)
 • Fiński (KKJ)
 • Irlandzki (IG)
 • Szwedzki (RT90)
 • Szwajcarski (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nowa Zelandia)
UWAGA:

Niektóre układy siatki nie mogą być stosowane w obszarach na północ od 84°N i na południe of 80°S lub poza krajami, dla których są przeznaczone.

Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii

Podczas dostosowywania trybów sportowych można zdefiniować przedział czasowy GPS przy użyciu ustawienia dokładności pomiarów GPS w serwisie Suunto Movescount. Im krótszy przedział czasowy, tym wyższa dokładność podczas rejestrowania aktywności.

Zwiększenie przedziału czasowego i obniżenie dokładności pozwala wydłużyć czas pracy akumulatora.

Dostępne opcje dokładności pomiarów GPS:

 • Najlepsza: przedział czasowy ok. 1 sekundy, najwyższy pobór mocy;
 • Dobra: przedział czasowy ok. 5 sekund, umiarkowany pobór mocy;
 • OK: przedział czasowy ok. 60 sekund, niski pobór mocy;
 • Wył.: brak określenia pozycji według wskazań GPS.

Możesz zmieniać wstępnie ustawioną dokładność GPS w danym trybie sportowym tylko podczas rejestrowania aktywności czy korzystania z nawigacji. Jeśli na przykład zauważysz, że bateria się wyczerpuje, możesz dostosować ustawienie, tak by wydłużyć czas jej pracy.

Dokładność GPS zmienisz w menu startowym w obszarze NAWIGACJA » Ustawienia » Dokładność GPS.

GPS i GLONASS

Suunto Traverse do określenia lokalizacji wykorzystuje system GNSS (Global Navigation Satellite System). System GNSS może korzystać z sygnałów satelitów GPS i GLONASS.

Domyślnie zegarek wyszukuje tylko sygnał GPS. W niektórych sytuacjach i miejscach na świecie używanie sygnału GLONASS może zwiększyć dokładność lokalizacji. Używanie systemu GLONASS powoduje szybsze zużycie energii baterii niż w przypadku używania tylko systemu GPS.

Odbiór sygnału GLONASS można włączyć i wyłączyć w każdej chwili, nawet podczas rejestrowania aktywności.

Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału GLONASS:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, by wyświetlić menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku START przewiń w menu do pozycji NAWIGACJA i otwórz ją przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przewiń w menu do pozycji Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Za pomocą przycisku START przewiń w menu do pozycji GNSS i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 5. Wybierz GPS i GLONASS, aby włączyć odbiór sygnału GLONASS. Jeśli opcja jest już aktywna, wybierz GPS, aby wyłączyć odbiór sygnału GLONASS.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyjść z menu.
UWAGA:

System GLONASS jest używany tylko wtedy, gdy ustawiona jest najwyższa dokładność systemu GPS. (Patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii).

Spis treści