Blokada przycisków

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.0

Blokada przycisków

Blokada przycisków

Przytrzymując wciśnięty przycisk BACK LAP, odblokujesz lub zablokujesz przyciski.

button lock Traverse

Sposób działania blokady przycisków możesz zmienić w ustawieniach zegarka w obszarze OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Blokada przycisków.

Zegarek Suunto Traverse ma dwie opcje blokady przycisków:

  • Tylko akcje: menu startowe i menu opcji są zablokowane.
  • Wszystkie przyciski: wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie Noc.
PORADA:

Wybierz ustawienie blokady przycisków Tylko akcje, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie dziennika. Kiedy zablokowane są przyciski BACK LAP i START, w dalszym ciągu można zmieniać ekrany, naciskając przycisk NEXT, oraz zmieniać widoki, naciskając przycisk VIEW.