Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.1

Wysokościomierz/barometr

Zegarek Suunto Traverse stale mierzy bezwzględne ciśnienie atmosferyczne za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Na podstawie tego pomiaru oraz wartości odniesienia na zegarku obliczana jest wysokość lub ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.

Dostępne są trzy profile: Automatyczny, Wysokościomierz oraz Barometr. Informacje o ustawianiu profili – patrz Dostosowanie profilu do rodzaju aktywności.

Aby wyświetlić informacje wysokościowo-barometryczne, naciśnij przycisk NEXT, gdy wyświetlana jest godzina, albo włącz ekran wysokościowo-barometryczny za pomocą menu ekranów.

altimeter views

Widok można zmienić, naciskając VIEW.

W profilu wysokościomierza można zobaczyć następujące dane:

 • wysokość + temperatura
 • wysokość + wschód/zachód słońca
 • wysokość + punkt odniesienia
 • 12-godzinny wykres wysokości + wysokość

altimeter views

W profilu barometru można uzyskać analogiczne dane:

 • ciśnienie barometryczne + temperatura
 • ciśnienie barometryczne + wschód/zachód słońca
 • ciśnienie barometryczne + punkt odniesienia
 • 24-godzinny wykres ciśnienia barometrycznego + ciśnienie barometryczne

Po włączeniu funkcji GPS dostępny jest widok wschodu i zachodu słońca. Jeśli funkcja GPS nie jest aktywna, godziny wschodu i zachodu słońca są oparte na ostatnich zarejestrowanych danych GPS.

Ekran wysokościomierza/barometru można wyświetlić/ukryć w menu startowym.

Aby ukryć ekran wysokościomierza/barometru:

 1. Na ekranie czasu naciśnij START.
 2. Za pomocą przycisku LIGHT przewiń w menu do pozycji WYŚWIETLACZE, a następnie naciśnij przycisk NEXT.
 3. Przejdź do pozycji Zakończ wysokościomierz/barometr i zatwierdź przyciskiem NEXT.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyjść z menu.

Aby wyświetlić ekran ponownie, powtórz te same kroki i wybierz Wysokościomierz/barometr.

UWAGA:

Jeśli nosisz zegarek Suunto Traverse na ręku, musisz go zdjąć, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, ponieważ temperatura ciała ma wpływ na odczyt.

Uzyskanie prawidłowych odczytów

Jeśli uprawiasz dyscyplinę, w której potrzebna jest dokładna wartość ciśnienia na poziomie morza lub wysokość, najpierw musisz skalibrować zegarek Suunto Traverse, wprowadzając aktualną wysokość miejsca swojego pobytu lub aktualne ciśnienie na poziomie morza.

PORADA:

Na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wysokości w danym miejscu możesz uzyskać ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego i znanej wartości ciśnienia na poziomie morza możesz uzyskać wysokość.

Wysokość w danym miejscu znajdziesz na większości map topograficznych lub w Google Earth. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w danym miejscu możesz odszukać w lokalnych serwisach pogodowych.

pressure sensor Traverse

PRZESTROGA:

Zadbaj, żeby wokół czujnika nie było kurzu ani piasku. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów czujnika.

Jeśli funkcja FusedAlti jest włączona, odczyt wysokości jest korygowany automatycznie przy użyciu funkcji FusedAlti oraz kalibracji wysokości i ciśnienia na poziomie morza. Więcej informacji na ten temat – patrz FusedAlti.

Zmiany lokalnych warunków pogodowych mają wpływ na odczyt wysokości. Jeśli lokalne warunki pogodowe zmieniają się zbyt często, należy często resetować aktualną wartość odniesienia wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem podróży, gdy są dostępne wartości odniesienia. Dopóki pogoda jest stabilna, nie ma konieczności ustawiania wartości odniesienia.

Aby ustawić wartość ciśnienia na poziomie morza i wartość odniesienia wysokości:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji WYSOKOŚCIOMIERZ/BAROMETR i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać opcję Odniesienie. Dostępne są następujące opcje ustawień:
 4. FusedAlti: Odbiornik GPS zostanie włączony, a zegarek rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti.
 5. Wysokość: ustawianie wysokości ręcznie.
 6. Ciśnienie na poziomie morza: ręczne ustawianie wartości odniesienia ciśnienia na poziomie morza.
 7. Ustaw wartość odniesienia za pomocą przycisków START i LIGHT. Zaakceptuj nowe ustawienie przyciskiem NEXT.
PORADA:

Gdy nie rejestrujesz aktywności, na ekranie wysokościomierza/barometru naciśnij START, aby przejść bezpośrednio do menu WYSOKOŚCIOMIERZ/BAROMETR.

Przykład: Ustawianie wartości odniesienia wysokości

Drugi dzień dwudniowej wycieczki pieszej. Zdajesz sobie sprawę, że wyruszając rano w dalszą drogę, zapomniałeś przełączyć urządzenie z profilu barometru na profil wysokościomierza. Wiesz, że obecne odczyty wysokości podawane przez zegarek Suunto Traverse są nieprawidłowe.

Dlatego udajesz się do najbliższego miejsca pokazanego na mapie topograficznej, którego wysokość jest znana. Korygujesz odpowiednio wartość odniesienia wysokości na zegarku Suunto Traverse i przechodzisz na profil wysokościomierza. Odczyty wysokości znów są prawidłowe.

Dostosowanie profilu do rodzaju aktywności

Profil wysokościomierza należy wybrać, gdy użytkownik przemieszcza się w terenie o zmiennej wysokości (np. wędrówka w górach).

Profil barometru należy wybrać, gdy użytkownik przemieszcza się bez zmiany wysokości (np. pływanie kajakiem).

Aby uzyskać prawidłowe odczyty, należy dostosować profil do rodzaju aktywności. Odpowiedni profil może być wybrany automatycznie przez zegarek Suunto Traverse lub można go wybrać ręcznie.

Aby ustawić profil wysokościomierza/barometru:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji WYSOKOŚCIOMIERZ/BAROMETR i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji Profil i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Zmień profil za pomocą przycisku START lub LIGHT i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyjść z menu.

Nieprawidłowe odczyty

Jeśli profil wysokościomierza jest włączony przez dłuższy czas, urządzenie pozostaje nieruchome w jednym miejscu, a lokalna pogoda się zmienia, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Jeśli używasz profilu wysokościomierza i pogoda często się zmienia przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Jeśli używasz profil barometru przez dłuższy czas przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie zakłada, że stoisz w miejscu, i zinterpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza. Dlatego uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza.

Używanie profilu wysokościomierza

Profil wysokościomierza umożliwia obliczenie wysokości na podstawie wartości odniesienia. Wartością odniesienia może być ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza lub wysokość. Gdy profil wysokościomierza jest włączony, w górnej części ekranu wysokościomierza/barometru wyświetla się ikona wysokościomierza.

altimeter profile Traverse

Używanie profilu barometru

Profil barometru pokazuje bieżące ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Odczyt ten opiera się na wartościach odniesienia oraz na nieustannie mierzonym bezwzględnym ciśnieniu atmosferycznym.

Gdy tryb barometru jest aktywny, na wyświetlaczu widoczna jest ikona barometru.

barometer profile Traverse

Używanie profilu automatycznego

Profil automatyczny przełącza się pomiędzy profilem wysokościomierza a profilem barometru w zależności od Twoich ruchów.

Nie ma możliwości jednoczesnego pomiaru zmian pogody i wysokości, ponieważ oba te czynniki powodują zmianę zmierzonej wartości ciśnienia atmosferycznego. Zegarek Suunto Traverse wykrywa ruch w pionie i w razie potrzeby przełącza się w tryb pomiaru wysokości. Wyświetlana wysokość jest następnie aktualizowana przynajmniej co 10 sekund.

Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (zmiana wysokości w ciągu 12 minut nie przekroczyła 5 metrów), zegarek Suunto Traverse zinterpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany pogodowe. Pomiar jest dokonywany co 10 sekund. Odczyt wysokości nie zmienia się, a jeśli zmieni się pogoda, zmiany zostaną odzwierciedlone w odczycie ciśnienia na poziomie morza.

Jeżeli natomiast przemieszczasz się w pionie (zmiana wysokości w ciągu 3 minut przekracza 5 metrów), zegarek Suunto Traverse interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany wysokości.

W zależności od włączonego profilu możesz uzyskać dostęp do widoków profilu wysokościomierza lub barometru, używając przycisku VIEW.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z profilu automatycznego, na ekranie wysokościomierza/barometru nie pojawi się ikona barometru ani wysokościomierza.

Spis treści