Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.0

 • Punkty POI

Punkty POI

Zegarek Suunto Traverse jest wyposażony w nawigację GPS, która umożliwia nawigowanie do miejsca docelowego zapisanego jako punkt POI.

UWAGA:

Nawigację do punktu POI można również rozpocząć podczas rejestrowania aktywności (zobacz Rejestrowanie aktywności).

Aby nawigować do punktu POI:

 1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji POI (punkty orientacyjne) i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Przewiń do punktu POI, do którego chcesz nawigować, za pomocą przycisku START lub LIGHT i wybierz go przyciskiem NEXT.
 5. Naciśnij ponownie przycisk NEXT, aby wybrać opcję Nawiguj. Przed pierwszym użyciem kompasu musisz go skalibrować (zobacz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek zacznie szukać sygnału GPS. Podczas nawigacji zawsze włączona jest rejestracja aktywności. Jeśli zegarek ma więcej niż jeden tryb sportowy, zobaczysz prośbę o wybranie jednego z nich.
 6. Rozpocznij nawigację do punktu POI.

Zegarek wyświetli ekran ścieżki, pokazując Twoją pozycję oraz pozycję punktu POI.

Naciskając przycisk VIEW, możesz wyświetlić dodatkowe wskazówki:

 • odległość i kierunek w stronę punktu POI w linii prostej,
 • odległość do punktu POI i szacunkowy czas po trasie na podstawie aktualnej prędkości poruszania się;
 • różnicę pomiędzy obecną wysokością a wysokością punktu POI.

navigating POI Traverse

Podczas postoju lub poruszania się z małą prędkością (<4 km/h) zegarek pokaże kierunek do POI (lub punktu trasy w przypadku nawigowania po trasie) w oparciu o namiar kompasowy.

W ruchu (>4 km/h) zegarek pokaże kierunek do punktu POI (lub punktu trasy w przypadku nawigowania po trasie) na podstawie sygnału GPS.

Kierunek do celu lub namiar są przedstawiane w postaci pustego trójkąta. Kierunek Twojej podróży lub kurs jest przedstawiany jako pełne linie na górze wyświetlacza. Dopasowanie tych dwóch elementów zapewni Ci poruszanie się we właściwym kierunku.

navigating POI moving Traverse

Sprawdzanie lokalizacji

Na zegarku Suunto Traverse można sprawdzić współrzędne aktualnej lokalizacji, korzystając z odbiornika GPS.

Aby sprawdzić lokalizację:

 1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Lokalizacja i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać opcję Aktualna.
 5. Zegarek zacznie wyszukiwać sygnał GPS. Po jego odebraniu wyświetli komunikat GPS found (Znaleziono sygnał GPS). Aktualne współrzędne zostaną wtedy wyświetlone na ekranie.
PORADA:

Możesz również sprawdzić swoją lokalizację podczas rejestrowania aktywności, naciskając i przytrzymując przycisk NEXT, aby otworzyć opcję NAWIGACJA w menu, lub naciskając START na ekranie ścieżki.

Dodawanie punktu POI

Na zegarku Suunto Traverse możesz zapisać aktualną lokalizację lub zdefiniować lokalizację w postaci punktu POI.

W pamięci zegarka można przechowywać do 250 punktów POI.

Dodając punkt POI, wybierz typ punktu POI (ikonę) i jego nazwę ze wstępnie zdefiniowanej listy lub nadaj punktom dowolną nazwę w serwisie Movescount.

Aby zapisać punkt POI:

 1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Lokalizacja i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Wybierz opcję Aktualna lub Definiuj, aby ręcznie zmienić wartości długości i szerokości geograficznej.
 5. Naciśnij START, aby zapisać lokalizację.
 6. Wybierz nazwę lokalizacji. Przewiń opcje nazwy za pomocą przycisków START lub LIGHT. Wybierz nazwę za pomocą przycisku NEXT.
 7. Naciśnij START, aby zapisać punkt POI.

Punkty POI można też utworzyć w serwisie Suunto Movescount, wskazując lokalizację na mapie lub wpisując współrzędne. Punkty POI na zegarku Suunto Traverse i w serwisie Suunto Movescount są zawsze synchronizowane po połączeniu zegarka z serwisem Suunto Movescount.

PORADA:

Aktualną lokalizację można szybko zapisać jako punkt POI, naciskając i przytrzymując przycisk VIEW. Można to zrobić z dowolnego ekranu.

Usuwanie punktu POI

Punkt POI można usunąć bezpośrednio na zegarku lub w serwisie Suunto Movescount. Jeżeli usuniesz punkt POI w serwisie Suunto Movescount, a następnie zsynchronizujesz zegarek Suunto Traverse, punkt POI zostanie usunięty z zegarka, ale w serwisie Suunto Movescount będzie tylko nieaktywny.

Aby usunąć punkt POI:

 1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji POI (punkty orientacyjne) i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Przewiń do punktu POI, który chcesz usunąć, za pomocą przycisku START lub LIGHT i wybierz go przyciskiem NEXT.
 5. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji Usuń i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 6. Naciśnij przycisk START, aby zatwierdzić.

Spis treści