Podświetlenie

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.0

Podświetlenie

Podświetlenie

Naciśnięcie przycisku LIGHT spowoduje włączenie podświetlenia.

Domyślnie podświetlenie włącza się na kilka sekund i wyłącza automatycznie.

Dostępne są cztery tryby podświetlenia:

  • Normalne: podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku LIGHT oraz po włączeniu dźwięku alarmu. Jest to domyślne ustawienie.
  • Wył.: podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ani po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Noc: podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku oraz po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Przełącz: podświetlenie włącza się po naciśnięciu przycisku LIGHT i pozostaje włączone do czasu ponownego naciśnięcia przycisku LIGHT.

Ogólne ustawienie podświetlenia możesz zmienić w ustawieniach zegarka w obszarze OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie. Ogólne ustawienie można również zmienić w serwisie Movescount.

Jasność podświetlenia (w procentach) można zmienić w ustawieniach zegarka w obszarze Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie lub w serwisie Movescount.

PORADA:

Przy zablokowanych przyciskach BACK LAP i START można nadal aktywować podświetlenie, naciskając przycisk LIGHT.

Latarka

Poza zwykłymi trybami podświetlenia model Traverse zawiera jeden dodatkowy tryb, w którym podświetlenie jest automatycznie ustawione na maksymalną jasność, dzięki czemu można go wykorzystać jako latarkę. Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT.

flashlight Traverse

Latarka pozostaje włączona przez około cztery minuty. Można wyłączyć ją w dowolnej chwili, naciskając LIGHT lub BACK LAP.