Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 7 Podręcznik użytkownika

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony patentami oraz procedurami zgłoszeń patentowych, a także odpowiadającymi im przepisami krajowymi. Aktualną listę patentów znajdziesz na stronie:

www.suunto.com/patents

Zgłoszono także inne wnioski patentowe.

Spis treści