Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 7 Podręcznik użytkownika

Uruchom ponownie zegarek

Aby ponownie uruchomić zegarek, możesz nacisnąć przycisk zasilania.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetlony zostanie ekran Wyłącz/Uruchom ponownie.
  2. Dotknij Uruchom ponownie.

Lub przejdź do ustawień:

  1. Na ekranie zegarka przesuń palcem od góry ekranu w dół.
  2. Dotknij UstawieniaSettings icon Wear OS » System » Uruchom ponownie.
  3. Potwierdź swój wybór, dotykając Checkmark icon Wear OS

Spis treści