Fazy księżyca

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Fazy księżyca

Fazy księżyca

Możesz śledzić fazy księżyca na podstawie ostatniej znanej lokalizacji GPS, korzystając z ekranu faz księżyca. Pokaż/ukryj ekran w menu start w obszarze WYŚWIETLACZE » Faza księżyca. Po włączeniu możesz wyświetlić fazy księżyca, naciskając NEXT, aby przewinąć aktywne ekrany. moon phase display

Domyślnie ekran faz księżyca prezentuje fazę księżyca w bieżącej lokalizacji i w aktualnym terminie.

Aby wyświetlić inne daty w bieżącej lokalizacji:

Przy wyświetlonym ekranie faz księżyca naciśnij przycisk BACK LAP. Przewiń do dat przyszłych lub przeszłych za pomocą przycisków START i LIGHT. Wybierz datę inną niż dzisiejsza za pomocą przycisku NEXT, aby zobaczyć informacje dotyczące faz księżyca w danym terminie. Powróć do daty dzisiejszej poprzez ponowne naciśnięcie przycisku BACK LAP.

moon phase display views